شیدا گشتشیدا گشت
Forgot password?

Search Accommodation Results for:

Sort results by:

avg/night0.00

هتل آرنا استار
کوالالامپور مالزی

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 “هتل آرنا استار” (Arenaa Star Hotel) در مرکز شهر کوالالامپور

avg/night0.00

هتل ایستانا
کوالالامپور مالزی

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل پنج ستاره ایستانا کوالالامپور Istana Kuala Lumpur City Centre 

avg/night0.00

هتل سان وی پوترا
کوالالامپور مالزی

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل 5 ستاره سان وی پوترا کوالالامپور Sunway Putra Hotel

avg/night0.00

هتل سانی
کوالالامپور مالزی

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل سانی (Sani Hotel) در مرکز شهر کوالالامپور واقع شده

avg/night0.00

هتل شانگری لا
کوالالامپور مالزی

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل شانگری لا کوالالامپور، Shangri-La Hotel Kuala Lumpur، جزو هتل

avg/night0.00

هتل فلامینگو کوالالامپور
کوالالامپور مالزی

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل فلامینگو کوالالامپور که در خیابان ایمبازی کوالالامپور و در

هتل فوراما بوکیت بینتانگ کوالالامپور | Furama Bukit Bintang
avg/night0.00

هتل فوراما بوکیت بینتانگ
کوالالامپور مالزی

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل فوراما بوکیت بینتانگ کوالالامپور | Furama Bukit Bintang این

avg/night0.00

هتل گرند سیزن
کوالالامپور مالزی

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل گرند سیزن کوالالامپور Grand Seasons Hotel, Kuala Lumpur این