شیدا گشتشیدا گشت
Forgot password?

Search Accommodation Results for:

Sort results by:

avg/night0.00

هتل باس
سنگاپور

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل باس در خیابان ویکتوریا در سنگاپور با فاصله 300

avg/night0.00

هتل سنت رجیس سنگاپور
آلانیا سنگاپور

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل سنت رجیس سنگاپور در تقاطع منطقه خرید مشهور جهان

avg/night0.00

هتل سوئیس اوتل
سنگاپور

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 سوئیس اوتل یکی از بلند ترین هتل های سنگاپور به

avg/night0.00

هتل کانکورد
آلانیا سنگاپور

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل کانکورد سنگاپور (Concorde Hotel Singapore)، در امتداد خیابان Orchard

avg/night0.00

هتل مارینا ماندارین
آلانیا سنگاپور

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 مارینا ماندارین سنگاپور هتلی است در سطح جهانی، و این