نرخ جدید عوارض خروج از ایران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری های رسمی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بنابر بودجه ای که برای سال ۹۷ در نظر گرفته شده است، عوارض خروج از کشور را طبق موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمام مرزهای کشور برای بار اول دو میلیون و ۲۰۰ هزار ریال نیز ابلاغ کرده است.

شیدا گشت را در ادامه مطلب نرخ جدید عوارض خروج از ایران همراهی نمایید.

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم، سازمان امور مالیاتی کشور عوارض خروج از کشور را برای تمام مسافرانی که برای بار اول می خواهد از کشور خارج شوند ۲۲۰ هزار تومان اعلام کرد، این تصمیم مطابق با موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده است. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای از موضوع عوارض خروج از کشور را بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیز برای کل کشور نیز ابلاغ کرد.

مطابق با ابلاغیه ای که به مدیر عامل بانک ملی ایران شده است :

با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، وجوه خروج از کشور موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور برای بار اول ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، بار دوم ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و برای بار سوم به بعد ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال و برای هر مسافر حج تمتع و حج عمره برای بار اول یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال، بار دوم یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال و بار سوم به بعد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و عتبات عالیات از مرزهای هوایی ۳۷۵ هزار ریال و از مرزهای زمینی ودریایی ۱۲۵ هزار ریال تعیین شده است؛

لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت در اجرای قانون مذکور مراتب را به شعب آن بانک جهت دریافت وجوه خروج از کشور براساس مبالغ جدید در سال ۱۳۹۷ اعلام نمایند.

مسافران و زائرین اربعین که از تاریخ ۳ مهرماه ۹۷ تا ۲۲ آبان ماه ۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور قصد خارج شدن را دارند، از عوارض خروج از کشور مطابق با موضوع تبصره ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.