بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا شیدا گشت

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

بزرگترین آبشارهای جهان , معروفترین آبشارهای جهان , صدور ویزا کانادا , صدور ویزای کانادا , ویزای کانادا , اخذ ویزای کانادا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط اخذ ویزا

تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه , مسافرت به آنتالیا , تور ترکیه از تبریز , تور آنتالیا از تبریز شیدا گشت

تور استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر به استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , مسافرت به استانبول , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز

تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور ترابزون از تبریز

تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور ترکیه از تبریز , تور بدروم از تبریز

تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به کوش آداسی , تور ترکیه از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز

تور باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر به باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , مسافرت به باتومی , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز

تور تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر به تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , مسافرت به تفلیس , تور گرجستان از تبریز , تور تفلیس از تبریز

تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز

تور بانکوک , تور تایلند , سفر بانکوک , سفر به بانکوک , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی بانکوک , مسافرت به تایلند , مسافرت به بانکوک , تور تایلند از تبریز , تور بانکوک از تبریز

تور پاتایا , تور تایلند , سفر پاتایا , سفر به پاتایا , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی پاتایا , مسافرت به تایلند , مسافرت به پاتایا , تور تایلند از تبریز , تور پاتایا از تبریز

تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی , تور امارات از تبریز , تور دبی از تبریز

تور ازمیر , تور ترکیه , سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور ترکیه از تبریز , تور ازمیر از تبریز

تور بلگراد , تور صربستان , سفر بلگراد , سفر به بلگراد , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , تور مسافرتی بلگراد , مسافرت به صربستان , مسافرت به بلگراد ,

تور صربستان از تبریز , تور بلگراد از تبریز , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد ,

تور زیارتی , تور مشهد از تبریز , جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی ,

تور زیارتی , تور کیش از تبریز

=============================================

رزرو آنلاین تور مسافرتی , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , خرید آنلاین بلیط , خرید آنلاین بلیط هواپیما , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر , نقشه شهرها , نقشه هتل ها , تصاویر شهرها تصاویر هتلها ,

تصاویر مکان های گردشگری , خرید راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , سفر به استانبول , تور استانبول , تور زمینی استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به آنتالیا , جاذبه های صربستان , جاذبه های گردشگری صربستان , تور صربستان , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , مسافرت به صربستان , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر , تور ترکیه ,

سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی ,

سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه ,

تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی ,

جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی , تور زیارتی , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,

سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد , تور زیارتی , تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به ترکیه , مسافرت به کوش آداسی , سفر به تفلیس , تور تفلیس , تور زمینی تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان ,

تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , سفر به باتومی , تور باتومی , تور زمینی باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان ,

تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , سفر به آیدر , تور آیدر , تور زمینی ایغدیر , تور ایغدیر , تور ترکیه , سفر ایغدیر , سفر به ایغدیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ایغدیر ,

مسافرت به ترکیه , مسافرت به ایغدیر , تور زمینی ترابزون , تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز , تور آنتالیا از تبریز , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , تور بدروم از تبریز , تور دبی از تبریز , تور امارات از تبریز ,

تور کیش از تبریز , تور مشهد از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز , تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز , تور ایغدیر از تبریز , تور ترابزون از تبریز , تور روسیه از تبریز , تور تایلند از تبریز , تور مسکو از تبریز ,

تور بانکوک از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز , تور سوچی از تبریز , تور پاتایا از تبریز , تور ارمنستان از تبریز , تور ایروان از تبریز , اخذ ویزا از تبریز , شرایط اخذ ویزا , گرفتن ویزا , شرایط گرفتن ویزا , دریافت ویزا ,

شرایط دریافت ویزا , ویزای دانشجوئی , اخذ ویزای دانشجوئی , دریافت ویزای دانشجوئی , گرفتن ویزای دانشجوئی , شرایط ویزای دانشجوئی , شرایط اخذ ویزای دانشجوئی

=============================================

شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین تور و هتل , اخذ ویزا , راهنمای سفر , مراکز خرید , جاذبه های گردشگری , اخذ ویزا , نکات ایمنی سفر , اخبار گردشگری

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین , تورهای داخلی , تورهای خارجی ,

تور مسافرتی , رزرو هتل , رزرو بلیط , اخذ ویزا , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , راهنمای سفر ایران , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر گرجستان , راهنمای سفر مالزی , راهنمای سفر تایلند ,

راهنمای سفر روسیه , راهنمای سفر آلمان , راهنمای سفر سنگاپور , راهنمای سفر امارات , راهنمای سفر ژاپن ,

راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر وان , راهنمای سفر دبی , راهنمای سفر توکیو , راهنمای سفر بارسلونا ,

راهنمای سفر آنکارا , راهنمای سفر تفلیس , راهنمای سفر باتومی , راهنمای سفر باکو , راهنمای سفر نخجوان , راهنمای سفر آلانیا ,

راهنمای سفر مسکو , راهنمای سفر سوچی , راهنمای سفر سنت پترزبورگ , راهنمای سفر بودروم , راهنمای سفر بانکوک ,

معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا , بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر ,

مکان های گردشگری , راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , رزرو آنلاین بلیط , رزرو تور , رزرو هتل , رزرو آنلاین ,

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , بلیط هواپیما , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط , راهنمای سفر , راهنمای گردشگری ,

راهنمای مسافرت , راهنمای توریستی , سایت گردشگری , سایت توریستی , سایت خرید بلیط , سایت رزرو هتل , سایت رزرو تور ,

لیست هتل ها , راهنمای هتل , معرفی هتل , جاذبه های گردشگری , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی شهرها , راهنمای شهرها ,

جاذبه های گردشگری شهرها , راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر باکو , سفر به باکو , سفر به استانبول ,

سفر به آنتالیا , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر به ترکیه , سفر به ترکیه , راهنمای سفر رومانی

بزرگترین آبشارهای زیرآب در جهان

اگر به شما بگویند که آبشار چیست؟ بدون شک جواب شما این است که آبشار یکی از ناهنجاری های زیست محیطی بر روی سطح کره ی زمین است که در آن، آب یک رودخانه از یک فلات یا مکانی مرتفع با سرعت بسیار زیادی به پایین یک دره یا دامنه که آبشار در آن وجود دارد، می ‌ریزد. با این که آبشارها در جهان زیادند و هر کدام در داشتن خصوصیتی با دیگری متفاوت است اما در بین آبشارها، آبشارهای زیر آب از جالب ترین پدیده های آبشاری جهان است. خیلی ها شاید این را بدانند که آبشار نیکاراگوئه کجاست و یا این که مرتفع ترین آبشار جهان، آبشار انجل در کشور ونزوئلا است اما شاید ندانند که بزرگترین آبشارهای زیرآب در جهان کدام ها هستند و یا چه سازوکارهایی از نظر زیست محیطی دارند. ما امروز در شیداگشت می خواهیم بزرگترین آبشارهای زیرآب در جهان را به شما معرفی نماییم اما قبل از آن به شما کمی درباره ی آبشارهای زیر آب توضیح خواهیم داد.

معروفترین آبشارهای جهان

با این که شاید برای شما غیر قابل تصور باشد اما به هر حال شما باید این نکته را بپذیرید که از جمله شگفتی های طبیعت این است که بزرگ ‌ترین پدیده‌ های زمین ‌شناسی مانند آبشارها، کوه ‌ها و دره‌ ها در زیر آب قرار گرفته اند! از میان این پدیده های پنهانی شده در زیر آب، امروز ما آبشارهای زیر آب را انتخاب کرده ایم زیرا، هم پدیده ای بسیار جالب است و هم از میان آنها می توانیم به شما، بزرگترین آبشارهای زیرآب در جهان را از نظر سازوکارشان به شما معرفی نماییم.

این پدیده ی طبیعی که در واقع یک ناهنجاری طبیعی است، به علت هم سطح نبودن سطوح به وجود می آید. شما می دانید که بسیاری از قسمت ها زمین به زیر آب رفته اند و یا حتی از زیرآب درآمده اند و البته این روند در برخی از نقاط کره ی زمین در جریان است.

در برخی از این نقاطی که این اتفاق افتاده است، نقاطی بوده اند که در آن ها آبشار نیز وجود داشته است و این آبشارها نیز به زیرآب رفته اند اما به خاطر برخی از دلایل توپوگرافیک، فعالیت این نقاط به عنوان یک آبشار قطع نشده است اما خب به هر حال برخی از این آبشارها تبدیل به حفره های دریایی شده اند.

صدور ویزا کانادا

به طور مثال، یکی از آبشارهای بسیار معروف در جهان، آبشار ویکتوریا در قسمت جنوبی قاره ی آفریقا است و یا حتی آبشار انجل را که در بالا نیز درباره ی آن مختصری توضیح دادیم، جزئی از ترین های دنیای آبشارها هستند اما به هر حال و با تمامی این اوصاف، برای دادن این لقب ها به آبشارهای جهان، مقیاس محتمل و درستی وجود ندارد. تصور کنید که یک آبشار بلند ممکن است که عرض کافی نداشته باشد و این در حالی است که یک آبشار عریض و پهن ممکن است که دارای ارتفاع بلندی نباشد و همین مسائلی از این دست باعث می شود که برای اندازه گیری آبشارها، مقیاس معلوم و مشخصی وجود ندارد.

به طور مثال آبشارها مقیاس معلوم ومشخصی وجود نداد اگر بخواهیم معیار اندازه‌ گیری را بر حجم یا سرعت جریان آب آبشار بگذاریم، در آن صورت باید عنوان بزرگ ‌ترین آبشار جهان را به آبشار بویوما (Boyoma Falls) اختصاص دهیم اما مثلا اگر این مقیاس را بر پایه ی ارتفاع بگذاریم، باید از یک آبشاری دیگر نام ببریم. البته هر کدام از آبشارهای جهان چه روی آب و چه در زیرآب، دارای یک صفت و مشخصه ی ویژه در خود هستند.

صدور ویزای کانادا

درباره ی بزرگترین آبشارهای زیرآب در جهان باید این نکته را بدانید که شرایط برای این مدل از پدیده های طبیعی متفاوت است. برای آبشارهای زیر آب، انگار که همه چیز در سکوت به دره‌ های پهناور پنهان شده اند تا به دور از دید و چشمان ما به اعماق اقیانوس ها می ریزند اما توجه کنید که به دور از چشمان ما.

حتی به تازگی دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که یکی از بزرگترین آبشارهای زیرآب در جهان که در زیر تنگه ی دانمارک در اروپا قرار گرفته است، در واقع گذرگاهی آبی در بین دو جزیره ی گرینلند و ایسلند که اقیانوس منجمد شمالی را به شمال اقیانوس اطلس متصل می ‌سازد، قرار گرفته است. آبشارهای زیرآبی در جهان، از نظر علمی زمانی شکل می ‌گیرند که آب با چگالی بیشتر و سردتر از دریاهای شمال اروپا (Nordic Seas) با آب سبک ‌تر و البته گرم‌ تر دریای ایرمینگر (the Irminger Sea) برخورد می‌ کند.

در این زمان اتفاقی که می افتد این است که آبی که سردتر است، به صورت کاملا طبیعی سنگین ‌تر شده و به سمت پایین و زیر آب گرم و روی یک فرورفتگی بزرگ در کف اقیانوس، جریان پیدا می کند.

در نتیجه ی تمام ساز و کار این اتفاقات، جریان آبی که به سمت پایین با سرعت تقریبی ۵ میلیون متر مکعب بر ثانیه به وجود می ‌آید، آبشار زیرآب به وجود می آید و به این صورت این آبشار در زمره ی بزرگترین آبشارهای زیرآب در جهان شمرده می شود.

در زمینه ی این آبشار باید به شما توضیحات تکمیلی را ارائه نماییم. آبشار بزرگ زیرآب تنگه ی دانمارک، به صورت تقریبی دارای ۳۵۰۰ متر ارتفاع است و بر روی کاغذ، از آبشار آنجل در ونزوئلا که کمی بالاتر نیز از آن سخن گفتیم، ۳ برابر ارتفاع بیشتری دارد. بیایید تا به یک آزمایش قدیمی در زمینه ی بزرگترین آبشارهای زیرآب در جهان نگاهی بیاندازیم.

در اوایل سال ۱۸۷۰ میلادی بود که اقیانوس ‌نگاران در برای اولین بار بود که پدیده ی آبشارهای زیردریایی را کشف کردند و به قطعیت متوجه شدند که آبشارها نیز در زیر آب وجود دارند اما عواملی همچون عمق زیاد، عدم پیشرفت وسایل مورد استفاده ی آن ها و محدودیت منطقه ی موقعیت آن ‌ها، از تحقیقات گسترده ی آن ها در رابطه با آبشارهای زیرآب جلوگیری می نمود.

ویزای کانادا

در دهه ی۱۹۶۰میلادی و در حالی که نزدیک به ۱۰۰ سال از کشف اولیه ی این پدیده می گذشت، تحقیق بر روی این پدیده ی آبی با وجود تجهیزات مدرن، ممکن شد. گروهی که این اکتشافات را انجام داد، تنها در امتحان بررسی اقیانوس اطلس، ۶ آبشار زیرآبی کشف نمودند.

البته در این بخش از بزرگترین آبشارهای زیرآب در جهان باید به این نکته توجه داشته باشید که تمام آبشارهای یافت شده، بسیار بزرگ بوده و هستند. به ‌طور مثال، آبشاری به نام آبشار سیرا (Ceara cataract) در اقیانوس اطلس شمالی بین قاره‌ های آمریکای جنوبی و آفریقا دارای سرعت جریانی معادل ۱ تا ۲ میلیون متر مکعب در ثانیه می باشد. یا به همین ترتیب، آبشار ریو گرنده (Rio Grande cataract) در عرض جغرافیایی ۲۰ درجه ی جنوبی در اقیانوس اطلس، دارای سرعت جریان ۴ میلیون متر مکعب در ثانیه است که حدودا به بزرگی آبشار تنگه ی دانمارک است.

البته باید بدانید که تفاوت دمایی حوضچه‌ های آبی تنها نیروی محرکه ی این جریان ‌های عظیم نیست. به ‌طور مثال، آبشار تنگه ی جبل ‌الطارق به علت تفاوت غلظت نمک، جریان می ‌یابد. آب دریای مدیترانه با وجود گرم‌ تر بودن، به علت تبخیر سطحی دارای نمک بیشتر و بنابراین چگالی بیشتر به نسبت حتی عمیق ‌ترین آب‌ های اقیانوس اطلس است.

اخذ ویزای کانادا

این مساله منجر به جریان پیدا کردن آب از مدیترانه به سمت تنگه جبل ‌الطارق و غرق شدن در اقیانوس اطلس مانند یک آبشار می ‌شود. آبشارهای اقیانوسی نقش بزرگی در حفظ شوری و اقلیم اقیانوس ‌ها بازی می‌ کنند.

آن‌ ها بر زیست‌ شناسی دریایی نیز موثر هستند. به‌ عنوان مثال، کریل (krill)، یک سخت ‌پوست کوچک اقیانوسی در نزدیکی جزایر شتلند جنوبی در نزدیکی قطب جنوب برای تخم‌ ریزی گرد هم می ‌آیند. زمین‌ های تخم‌ ریزی در نزدیکی جریان عظیم پیراقطبی جنوبگان که به سمت شرق می ‌رود، واقع شده است.

اما با این که جریان عظیم پیراقطبی جنوبگان به سمت شرق می‌ رود، لاروها یا همان نوزاد کرمی ‌شکل از تخم در آمده صد ها کیلومتر آن طرف ‌تر در غرب سر در می ‌آورند. زیست ‌شناسان بر این باور هستند که پس از تخم‌ گذاری، تخم‌ ها غرق می ‌شوند و سپس توسط یک آبشار زیردریایی به سمت غرب، حمل می‌ شوند.

راهنمای اخذ ویزا

پس از این که تخم‌ ها باز شدند، نوزادهای کرمی شکل یا همان لاروها بالغ و دوباره توسط جریان جنوبگان به زمین‌ های تخم‌ گذاری برده می ‌شوند.

در زمینه ی تاثیر زیستی بزرگترین آبشارهای زیرآب در جهان کریل بخش مهمی از زنجیره ی غذایی دریایی را تشکیل می ‌دهد و در نزدیکی پایین هرم غذایی قرار می گیرد، چرا که از فیتوپلانکتون ‌ها تغذیه می‌ کنند که همین امر آن ‌ها را به منبعی غذایی مناسبی برای بسیاری از جانوران بزرگ ‌تر، که کریل منبع اصلی تغذیه ‌شان به‌ شمار می ‌رود، تبدیل می‌ کند.

در اقیانوس منجمد جنوبی، گونه ‌ای کریل که با نام کریل قطب جنوب شناخته می ‌شود، جمعیتی با وزن تقریبی ۵۰۰ میلیون تن وزن دارد؛ وزنی دو برابر بیشتر از وزن همه ی انسان ‌های روی زمین به اتفاق هم! از این ‌ها، نیمی توسط نهنگ ‌ها و پنگوئن ‌ها و خوک ‌های دریایی و ماهیان مرکب و ماهی ‌ها مصرف می‌ شوند که توسط رشد و زایش در چرخه ی طبیعت جایگزین می ‌گردد.