بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند شیدا گشت

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

بهترین هتل های بانکوک , تور بانکوک از تبریز , راهنمای سفر به بانکوک , اخذ ویزای تایلند , جاذبه های گردشگری بانکوک , اخذ ویزا تایلند

تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه , مسافرت به آنتالیا , تور ترکیه از تبریز , تور آنتالیا از تبریز شیدا گشت

تور استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر به استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , مسافرت به استانبول , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز

تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور ترابزون از تبریز

تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور ترکیه از تبریز , تور بدروم از تبریز

تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به کوش آداسی , تور ترکیه از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز

تور باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر به باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , مسافرت به باتومی , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز

تور تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر به تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , مسافرت به تفلیس , تور گرجستان از تبریز , تور تفلیس از تبریز

تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز

تور بانکوک , تور تایلند , سفر بانکوک , سفر به بانکوک , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی بانکوک , مسافرت به تایلند , مسافرت به بانکوک , تور تایلند از تبریز , تور بانکوک از تبریز

تور پاتایا , تور تایلند , سفر پاتایا , سفر به پاتایا , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی پاتایا , مسافرت به تایلند , مسافرت به پاتایا , تور تایلند از تبریز , تور پاتایا از تبریز

تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی , تور امارات از تبریز , تور دبی از تبریز

تور ازمیر , تور ترکیه , سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور ترکیه از تبریز , تور ازمیر از تبریز

تور بلگراد , تور صربستان , سفر بلگراد , سفر به بلگراد , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , تور مسافرتی بلگراد , مسافرت به صربستان , مسافرت به بلگراد ,

تور صربستان از تبریز , تور بلگراد از تبریز , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد ,

تور زیارتی , تور مشهد از تبریز , جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی ,

تور زیارتی , تور کیش از تبریز

=============================================

رزرو آنلاین تور مسافرتی , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , خرید آنلاین بلیط , خرید آنلاین بلیط هواپیما , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر , نقشه شهرها , نقشه هتل ها , تصاویر شهرها تصاویر هتلها ,

تصاویر مکان های گردشگری , خرید راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , سفر به استانبول , تور استانبول , تور زمینی استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به آنتالیا , جاذبه های صربستان , جاذبه های گردشگری صربستان , تور صربستان , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , مسافرت به صربستان , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر , تور ترکیه ,

سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی ,

سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه ,

تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی ,

جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی , تور زیارتی , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,

سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد , تور زیارتی , تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به ترکیه , مسافرت به کوش آداسی , سفر به تفلیس , تور تفلیس , تور زمینی تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان ,

تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , سفر به باتومی , تور باتومی , تور زمینی باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان ,

تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , سفر به آیدر , تور آیدر , تور زمینی ایغدیر , تور ایغدیر , تور ترکیه , سفر ایغدیر , سفر به ایغدیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ایغدیر ,

مسافرت به ترکیه , مسافرت به ایغدیر , تور زمینی ترابزون , تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز , تور آنتالیا از تبریز , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , تور بدروم از تبریز , تور دبی از تبریز , تور امارات از تبریز ,

تور کیش از تبریز , تور مشهد از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز , تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز , تور ایغدیر از تبریز , تور ترابزون از تبریز , تور روسیه از تبریز , تور تایلند از تبریز , تور مسکو از تبریز ,

تور بانکوک از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز , تور سوچی از تبریز , تور پاتایا از تبریز , تور ارمنستان از تبریز , تور ایروان از تبریز , اخذ ویزا از تبریز , شرایط اخذ ویزا , گرفتن ویزا , شرایط گرفتن ویزا , دریافت ویزا ,

شرایط دریافت ویزا , ویزای دانشجوئی , اخذ ویزای دانشجوئی , دریافت ویزای دانشجوئی , گرفتن ویزای دانشجوئی , شرایط ویزای دانشجوئی , شرایط اخذ ویزای دانشجوئی

=============================================

شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین تور و هتل , اخذ ویزا , راهنمای سفر , مراکز خرید , جاذبه های گردشگری , اخذ ویزا , نکات ایمنی سفر , اخبار گردشگری

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین , تورهای داخلی , تورهای خارجی ,

تور مسافرتی , رزرو هتل , رزرو بلیط , اخذ ویزا , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , راهنمای سفر ایران , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر گرجستان , راهنمای سفر مالزی , راهنمای سفر تایلند ,

راهنمای سفر روسیه , راهنمای سفر آلمان , راهنمای سفر سنگاپور , راهنمای سفر امارات , راهنمای سفر ژاپن ,

راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر وان , راهنمای سفر دبی , راهنمای سفر توکیو , راهنمای سفر بارسلونا ,

راهنمای سفر آنکارا , راهنمای سفر تفلیس , راهنمای سفر باتومی , راهنمای سفر باکو , راهنمای سفر نخجوان , راهنمای سفر آلانیا ,

راهنمای سفر مسکو , راهنمای سفر سوچی , راهنمای سفر سنت پترزبورگ , راهنمای سفر بودروم , راهنمای سفر بانکوک ,

معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا , بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر ,

مکان های گردشگری , راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , رزرو آنلاین بلیط , رزرو تور , رزرو هتل , رزرو آنلاین ,

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , بلیط هواپیما , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط , راهنمای سفر , راهنمای گردشگری ,

راهنمای مسافرت , راهنمای توریستی , سایت گردشگری , سایت توریستی , سایت خرید بلیط , سایت رزرو هتل , سایت رزرو تور ,

لیست هتل ها , راهنمای هتل , معرفی هتل , جاذبه های گردشگری , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی شهرها , راهنمای شهرها ,

جاذبه های گردشگری شهرها , راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر باکو , سفر به باکو , سفر به استانبول ,

سفر به آنتالیا , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر به ترکیه , سفر به ترکیه , راهنمای سفر رومانی

بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک

بانکوک یا بانگکوک که به عنوان پایتخت کشور تایلند شناخته می شود، یکی از مقاصد گردشگری معروف در جهان است و دارای بیشترین تعداد توریست در مقایسه با سایر شهرهای تایلند می باشد و هرساله مسافران زیادی را در خود جای می دهد. این شهر که به عنوان بلندترین مکان در دنیا در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است، منطقه ای ویژه‌ و به صورت مستقل در کنار ۷۵ استان دیگر کشور تایلند محسوب می گردد. اگر این شهر زیبا را به عنوان مقصد سفر خود برگزیده اید، حتما برایتان اهمیت دارد که در کجا و چه هتلی اقامت داشته باشید. به همین منظور در این مطلب بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک را معرفی خواهیم کرد، پس در ادامه با شیداگشت همراه باشید.

تور بانکوک از تبریز

هتل نارای بانکوک | Narai Hotel

هتل چهار ستاره نارای بانکوک (Narai Hotel) در قلب این شهر جای گرفته است و بیش از ۴ دهه است (از سال ۱۹۶۸) که با میزبانی فوق العاده و امکانات بازسازی شده از مهمانانش پذیرایی می کند. از ویژگی های این هتل که یکی از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک به شمار می رود، آن است که با محیط زیست سازگار است و قوانین استاندارد Green Leaf Environmental را دنبال می کند.

راهنمای سفر به بانکوک

خدمات رفاهی و تفریحی هتل نارای بانکوک

اینترنت رایگان درتمامی قسمت های هتل در دسترس می باشد. پارکینگ رایگان بدون نیاز به رزرو قبلی قابل استفاده است و شست و شوی لباس با پرداخت هزینه اضافه انجام می شود. اگر با اهداف کاری سفر می کنید می توانید مبلغی را بپردازید و در مقابل از اتاق جلسات و خدمات آن بهره مند شوید. هتل سرویس شاتل و ترانسفر فرودگاه را با پرداخت هزینه در اختیار شما قرار خواهد داد. از دیگر امکانات هتل می توان به داشتن دستگاه تهویه هوای مطبوع، انبار چمدان، آسانسور و اتاق هایی که سیگار کشیدن در آن ممنوع است اشاره کرد. چک این هتل از ساعت ۲ بعد از ظهر به بعد انجام می شود و برای خالی کردن اتاقتان تا ساعت ۱۲ ظهر فرصت دارید. کارمندان به زبان های انگلیسی و تایلندی صحبت می کنند.

مهمانان هتل می توانند در استخر داخل سالن و یا استخر فضای باز هتل نارای بانکوک شنا کنند یا به ورزش در باشگاه بدنسازی آن مشغول شوند. در این هتل که از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک است، ورود حیوانات خانگی به آن ممنوع است. هتل بلیط تورهای گردشگری اطراف را می فروشد و اگر تمایل داشته باشید با دریافت هزینه اضافه نگهداری از کودک شما را بر عهده خواهند گرفت. امکان سرو صبحانه در اتاق نیز وجود دارد.

اخذ ویزای تایلند

هتل پرینس پالاس بانکوک | Prince Palace Hotel

هتل چهار ستاره پرینس پالاس بانکوک (Prince Palace Hotel) را می توان در گروه زیباترین هتل ها و بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک قرار داد که علاوه بر ظاهر زیبا، دسترسی آسانی به جاذبه های این شهر نیز دارد. مجموعه دارای امکاناتی مانند استخر فضای باز و ۷ گزینه برای صرف غذا می باشد.

جاذبه های گردشگری بانکوک

خدمات رفاهی هتل پرینس پالاس بانکوک

سرویس اتاق های هتل هر روز انجام می شود و لوازم مورد نیاز در اتاق قرار داده می شود. اگر بخواهید خدمات لازم برای خشک شویی و اتوشویی با هزینه اضافه توسط هتل انجام می شود. افرادی که با اهداف کاری به سفر رفته اند نیز می توانند از اتاق جلسات و خدمات آن استفاده کنند. پارکینگ رایگان و امن در هتل موجود است و نیازی به رزرو قبلی ندارد. ورود حیوانات خانگی به هتل ممنوع است. مهمانان هتل می توانند ساعت ۱۲ ظهر تا نیمه شب چک این خود را انجام دهند و برای تحویل دادن اتاقشان از ۸ صبح تا ۱۲ ظهر زمان دارند. آن ها به زبان های انگلیسی وتایلندی پاسخگوی شما خواهند بود.

علاوه بر این، تجهیزات برای افراد دارای محدودیت های جسمی، گاو صندوق، پارکینگ رایگان، انبار چمدان، خدمات زیبایی، اتاق های سیگار ممنوع، تبدیل ارز، پذیرش ۲۴ ساعته، آسانسور، استند فروش سوغاتی، خدمات خشکشویی (با هزینه)، تهویه هوای مطبوع، سرویس روزانه و اتاق کنفرانس (با هزینه) نیز از دیگر امکانات این هتل که از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک به شمار می رود، می باشد. در هتل امکاناتی همچنین تراس، استخر شنای فضای باز و سرپوشیده قرار دارد. با پرداخت هزینه اضافه می توانید از باشگاه بدنسازی، سونا و مرکز اسپا هتل پرینس پالاس بانکوک استفاده کنید. اینترنت رایگان بدون پرداخت هزینه در تمامی قسمت های هتل در دسترس می باشد.

اخذ ویزا تایلند

هتل رامادا دی ام ای بانکوک | Ramada D’MA Bangkok

هتل رامادا دی ام ای بانکوک در منطقه تجاری شهر قرار گرفته که موجب شده دسترسی آسانی به دیگر نقاط شهر داشته باشد و یکی از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک محسوب می شود. برخی از بهترین مراکز خرید و تفریحاتی بانکوک نیز در نزدیکی هتل قرار دارند. مهمانان هتل از خدمات بی نظیر تایلندی که در سطح بالایی از استانداردهای بین المللی قرار می گیرند، پذیرایی می شوند.

بهترین هتل های بانکوک

خدمات رفاهی و تفریحی هتل رامادا دی ام ای بانکوک

در صورت درخواست شما و با پرداخت هزینه اضافی هتل ترانسفر را برای شما از فرودگاه آماده می کند  و رفتن از فرودگاه تا هتل حدود ۴۰ دقیقه طول خواهد کشید. از جمله خدمات رفاهی هتل رامادا دی ام ای می توان به اینترنت رایگان آن اشاره کرد که در تمامی نقاط هتل در دسترس می باشد. در هتل پذیرش به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شما هستند. دقت داشته باشید که زمان پذیرش از ساعت ۲ بعد از ظهر به بعد و ساعت تحویل دادن اتاق باید تا قبل از ۱۲ ظهر انجام گیرد. البته اگر زودتر از این ساعت برسید می توانید وسایل خود را در انبار چمدان قرار دهید و از زمانی که در اخیار دارید استفاده کنید. می توانید در طول اقامت خود در هتل خودرو کرایه کنید و بدون نیاز به رزرو قبلی از پارکینگ آن استفاده کنید.

برای کسانی که به سفر کاری می روند اتاق جلسات تعبیه شده و در صورت پرداخت هزینه اضافه می توانند از امکاناتی مانند دستگاه فکس، فتوکپی و … استفاده کنند. تمامی اتاق ها مجز به دستگاه تهویه مطبوع هوا می باشند و سیگار کشیدن در هتل ممنوع است. اجازه ورود حیوانات خانگی به هتل وجود ندارد. اگر تمایل داشته باشید می توانید از خدمات واکس رایگان آن استفاده کنید. برخی از دیگر امکانات هتل شامل آسانسور، خشکشویی، اتوشویی، روزنامه و خدمات نگهداری از کودک هستند که موجب شده این هتل یکی از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک باشد. کارمندان هتل به دو زبان تایلندی و انگلیسی پاسخگوی شما خواهند بود. در این هتل چندین استخر وجود دارد که یکی از آن ها در طبقات بالا ساخته شده و هنگام شنا کردن در آن می توان چشم اندازی زیبا را در مقابل خود داشت. از دیگر خدمات تفریحی هتل راداما دی ام ای می توان به سونا و باشگاه بدنسازی آن اشاره کرد. سرگرمی های مناسب برای کودکان نیز در هتل برگزار می شود.

بهترین هتل های بانکوک

هتل مجستیک گرند بانکوک | Majestic Grande Hotel

با سبک تایلندی و دکور مدرن، هتل مجستیک گرند بانکوک یکی از بهترین اقامتگاه های شهر محسوب می شود. این هتل در محله سوخومویت واقع شده، از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک است و دارای امکانات گوناگونی نظیر استخر روباز و رستوران است. اتاق های هتل با مبلمان شیکی تزیین شده اند و دارای تلویزیونی با شبکه های جهانی هستند.

بهترین هتل های بانکوک

خدمات رفاهی و تفریحی هتل مجستیک گرند در بانکوک

در این هتل ۴ ستاره، کارمندان بخش پذیرش ۲۴ ساعته پاسخگوی شما خواهند بود. در لابی هتل می توانید از راهنمای گردشگری در مورد شهر اطلاعات خوبی کسب کنید. علاوه بر آن در بخش پذیرش، امکان تبدیل ارز، انبار چمدان و خدمات تور و بلیط مهیاست.  اینترت رایگان وای فای در تمام محوطه های هتل دسترسی خوبی دارد. بخش شست و شوی هتل شامل خدمات اتوشویی، اتوکشی و خشکشویی است که در صورت استفاده از آن ها، ملزم به پرداخت هزینه مجزایی هستید و واکس کفش رایگان است. استفاده از کافی نت، مرکز همایش و اتاق های کنفرانس و جلسه در هتل امکان پذیر است که آن ها هم ملزم به پرداخت جداگانه هستند.

شما می توانید در شهر با یک ماشین اجاره ای به گشت و گذار بپردازید که در این صورت خیالتان از بابت پارکنیگ راحت خواهد بود، چرا که پارکینگ هتل رایگان و بدون نیاز به رزرو قبلی است. شما می توانید از خود هتل نیز ماشین اجاره کنید. کارکنان هتل به زبان های تایلندی و انگلیسی صحبت می کنند. ساعت ورود به هتل ۱۴:۰۰ و آخرین ساعت خروج ۱۲:۰۰ می باشد. از امکانت تفریحی هتل می توان به استخر روباز اشاره کرد که برای مهمانان تعبیه شده است. همچنین جکوزی، سونای خشک و سونای بخار هم در اینجا موجود می باشد. مرکز تناسب اندام هتل، دستگاه های به روزی دارد که برای ورزش روزانه می توانید از آن ها استفاده کنید.

بهترین هتل های بانکوک

هتل آسیا بانکوک | Asia Hotel Bangkok

اقامتگاه ۴ ستاره ای که در این متن آورده شده، به طور مستقیم به ایستگاه مترو هوایی Ratchathewi BTS متصل است. هتل آسیا بانکوک امکانات خوبی مانند استخر دارد که اقامت شما را راحت و هیجان انگیز خواهد کرد. این هتل که یکی از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک به شمار می رود، از میدان سیام و مرکز خرید MBK، تنها یک ایستگاه فاصله دارد و از بسیاری دیگر از جاذبه ها هم، چندان دور نیست.

بهترین هتل های بانکوک

خدمات رفاهی و تفریحی هتل آسیا بانکوک

برای خانواده ها امکان نگهداری از کودکان و برای سفرهای کاری، امکانات فکس و فتوکپی، بخش مجزایی برای برگزاری کنفرانس و جلسات اداری و همچنین یک سایت کامپیوتری مهیا کرده است. پارکینگ هتل رایگان است و علاوه بر اینکه نیازی به رزرو قبلی ندارد، امکانات مورد نیاز افراد ناتوان هم در آن تعبیه شده، تا هرکسی که در بانکوک یک ماشین کرایه کرد، بتواند از پارکینگ امن هتل، استفاده نماید. پذیرش هتل که از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک است، به صورت روزانه خدمات و امکاناتی همچون تبدیل ارز، انبار چمدان، دستگاه خودپرداز، راهنمای گردشگری، تور و بلیط به شما ارائه می دهد. ورود و خروج شما به این هتل به صورت اکسپرس و سریع خواهد بود و کارمندان میز پذیرش، ۲۴ ساعته در خدمت شما هستند. در این هتل امکانات بخش شست و شو نظیر اتوشویی، اتوکشی و خشکشویی، در دسترس است. سیگار کشیدن در محوطه های هتل ممنوع است، اما قسمت های مجزایی به این منظور آماده شده است.

امکانات متفاوتی برای افراد کم توان و ناتوان، نظیر رمپ ویلچر و سرویس بهداشتی با میله های نگهدارنده آماده شده است. فروشگاه، آسانسور، روزنامه، آرایشگاه مردانه و زنانه، اینترنت وای فای رایگان و اتاق های ماه عسل، از دیگر خدمات رفاهی هتل محسوب می شوند. در نظر داشته باشید که ورود حیوانات خانگی به این هتل ممنوع می باشد. کارکنان این هتل به زبان های تایلندی و انگلیسی صحبت می کنند. ساعت ورود به هتل ۱۴:۰۰ و آخرین ساعت خروج ۱۲:۰۰ است. استخر شنای هتل را در طول اقامت تجربه کنید و در جکوزی آن، استراحت کنید. البته تفریحات دیگری هم نظیر باشگاه تناسب اندام و زمین تنیس برای استفاده شما فراهم گشته است.

بهترین هتل های بانکوک

هتل مارول بانکوک | Marvel Hotel Bangkok

در یکی از منطقه‌های اصلی بانکوک به نام سوخومیت، هتل مارول بانکوک قرار گرفته است. از این هتل ۴ ستاره می توانید با ۴ دقیقه پیاده روی تا ایستگاه قطار شهری، به راحتی به تمام نقاطی که می خواهید دسترسی پیدا کنید. امکاناتی که در هتل برای مهمانان فراهم شده همگی بسیار با کیفیت هستند، پس می توان گفت که از همه نظر اقامت در این هتل که از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک میی باشد، راحت است.

بهترین هتل های بانکوک

خدمات رفاهی و تفریحی هتل مارول بانکوک

بخش پذیرش هتل ۲۴ ساعته در خدمت مهمانان است. در این بخش خدماتی همچون نگهداری از چمدان در انبار، میز اتو و تبدیل پول ارائه می شود. همچنین می توانید از دستگاه ATM هتل در صورت داشتن کارت اعتباری بین المللی استفاده کنید. خشکشویی، اتوشویی و اتوکشی هم در هتل وجود دارد. در صورتی که سفرتان به بانکوک کاری است، بهتر است بدانید که این هتل خدماتی مانند دستگاه فکس و کپی، مرکز برگزاری کنفرانس و اتاق های جلسات اداری دارد که برای شما بسیار مناسب است. فروشگاه های مختلفی مانند مغازه سوغاتی در این جا دیده می شود. سالن آرایش مردانه و زنانه هم از دیگر خدمات رفاهی هتل است. مهمانان کم توان و ناتوان هم، از امکاناتی که برای آن ها تدارک دیده شده، می توانند بهره ببرند. کارکنان هتل به زبان تایلندی و انگلیسی صبحت می کنند. ساعت ورود به هتل ۱۴:۰۰ و ساعت خروج ۱۲:۰۰ است. برای اینکه از مناظر لذت ببرید می توانید از تراس هتل استفاده کنید. استخر روباز هم در این هتل وجود دارد. باشگاه بدنسازی هم از دیگر امکانات تفریحی ورزشی هتل می باشد.

بهترین هتل های بانکوک

هتل بایوک اسکای بانکوک | Baiyoke Sky Hotel

بانکوک از جمله بایدهای سفر به تایلند است. بایوک اسکای بانکوک به عنوان بلندترین هتل شناخته می شود که ۸۸ طبقه دارد. دید بسیار خوبی که اتاق های این هتل دارند و خدمات رفاهی و تفریحی آن، بسیار مناسب یک سفر دل انگیز به بانکوک می باشد. در بخش بعدی ویژگی هایی مانند خدمات رفاهی، تفریحی یکی از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک را بیان می کنیم.

بهترین هتل های بانکوک

خدمات رفاهی و تفریحی هتل بایوک اسکای بانکوک

تمام اتاق های ۸۸ طبقه هتل بایوک اسکای بانکوک دارای حمام خصوصی، تلویزیون مدرن، یخچال، دستگاه قهوه جوش و تلفن می باشند. اینترنت پرسرعت رایگان در تمام طبقات قابل استفاده می باشد. خدمات نگهداری از کودکان نیز با پرداخت هزینه اضافه برایتان فراهم شده است. ترانسفر، فروشگاه کوچک در هتل، خدمات اجاره ماشین و فروشگاه خرید سوغاتی نیز از امکانات هتل می باشند. سالن آرایشی مردانه و زنانه را هم در هتل بایوک اسکای بانکوک می بینید. اتاق هایی برای افراد غیر سیگاری در هتل وجود دارند. کارمندان هتل به زبان های چینی، تایلندی، روسی، مالزیایی، ژاپنی و انگلیسی صحبت می کنند.

اگر سفرتان به بانکوک کاری است خدماتی در هتل علاوه بر اتاق های کنفرانس وجود دارند که شامل سرویس فکس و فتوکپی، مرکز تجاری، خدمات برگذاری جلسات اداری و … هستند که البته استفاده از آن ها ملزم پرداخت هزینه جداگانه است. با پرداخت هزینه جداگانه می توانید از خشکشویی و اتوشویی نیز استفاده کنید. در این هتل هم یک استخر سرپوشیده و هم یک استخر روباز وجود دارد. خدمات اسپا و سلامتی وجود دارد که البته هزینه جداگانه دارد. خدمات ورزشی که یک سالن بدنسازی مجهز می باشد نیز روی هزینه اتاق شما لحاظ گشته است که یعنی بدون اینکه بخواهید هزینه جداگانه ای پرداخت نمایید، می توانید از آن استفاده کند. آن هایی که گلف و بیلیارد دوست دارند می توانند با پرداخت هزینه ای از این امکانات نیز استفاده کنند.

بهترین هتل های بانکوک

هتل ایندرا ریجنت بانکوک | Indra Regent Hotel

این هتل ۴ ستاره و یکی از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک در روبروی بازار پراتونام ساخته شده است. هتل ایندرا ریجنت بانکوک Indra Regent Hotel  در مرکز منطقه پراتونام بانکوک و در۵۰۰ متری سنترال ورلد واقع شده است. این منطقه به منطقه خرید بانکوک معروف است و با توک توک می توانید به راحتی در مدت کوتاهی به مرکز خرید سیام و ام بی کا بروید. بنابراین اگر یکی از دلایل شما برای سفر به بانکوک خرید است، این هتل ۴ ستاره می تواند گزینه مناسبی برایتان باشد. در متن زیر خصوصیاتی چون امکانات رفاهی و تفریحی هتل را به تفصیل بیان می کنیم.

بهترین هتل های بانکوک

خدمات رفاهی و تفریحی هتل ایندرا ریجنت بانکوک

پارکینگ محافظت شده به همراه پارکینگ عمومی در خیابان هتل وجود دارد که اگر ماشین داشتید قابل استفاده هستند. خدمات تاکسی قابل دسترسی است. برای اینترنت در اتاق ها باید هزینه پرداخت کنید اما در فضاهای عمومی هتل اینترنت وای فای رایگان پیدا می کنید. ترانسفر فرودگاهی جزو خدمات این اقامتگاه محسوب نمی شود. میز پذیرش و نگهبانی هتل به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات شماست و ورود و خروج سریع، انبار چمدان، دستگاه ای تی ام و تبدیل ارز از خدمات ارائه شده موقع پذیرش است. ورود به هتل ایندرا ریجنت بانکوک، از ساعت ۲ بعد از ظهر به بعد می باشد و برای خروج، حتما باید تا ساعت ۱۲ ظهر اتاق خود را تحویل دهید. کارکنان هتل به زبان های انگلیسی و تایلندی صحبت می کنند. فضایی مخصوص برای افراد سیگاری و فضایی مجزا برای افراد غیر سیگاری در نظر گرفته شده است.

تهویه مطبوع، مغازه های خرید سوغاتی و فروشگاه و امکاناتی برای مهمانان کم توان و ناتوان از جمله خدمات موجود هتل می باشد. خدمات اتاق به همراه روزنامه برایتان فراهم می شود. خدمات نظافت نیاز به پرداخت هزینه جداگانه ای دارد و شامل شستشو، اتوشویی و اتوکشی می باشد. برای شمایی که سفر کاری به بانکوک دارید، امکانات جلسات اداری، ملاقات و مرکز تجاری به همراه امکانات فکس و فتوکپی در اختیارتان قرار می گیرد منتها باید هزینه جداگانه ای بپردازید. سری به حمام آبگرم بزنید و آرامش را سونا، اتاق بخار یا حمام آبگرم آن بیابید یا در باشگاه هتل ورزش کنید. می توانید با دوستانتان اسنوکر بازی کنید یا از میز راهنمای گردشگری، برنامه گشت های درون شهر و سفرهای یک روزه بخواهید. استخر شنا در فضای باز و در کنارش استخر کودکان مکان مناسبی برای تفریح و سرگرمی خانواده ها است.

بهترین هتل های بانکوک

هتل آمارا بانکوک | Amara Bangkok Hotel

هتل چهار ستاره آمارا بانکوک (Amara Bangkok Hotel) یکی از هتل های مناسب برای اقامت کردن در تایلند است که یکی از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک نیز به شمار می رود. فاصله آن تا مرکز شهر کم تر از ۵۰۰ متر و همچنین فاصله کمی با فرودگاه دارد. اتاق های هتل بسیار راحت و دارای امکانات مناسبی می باشند.

بهترین هتل های بانکوک

خدمات رفاهی و تفریحی هتل آمارا بانکوک

استفاده از اینترنت بی سیم در تمامی قسمت های هتل رایگان است و مهمانان می توانند بدون نیاز به رزرو قبلی از پارکینگ استفاده کنند. خدماتی مانند شست و شوی لباس ها و خشک شویی و اتوشویی آن ها نیز با پرداخت هزینه اضافه انجام می شود. برای رفت و آمد به فرودگاه می توانید از سرویس شاتل هتل استفاده کنید. اتاق ساعت ۲ بعد از ظهر به شما تحویل داده خواهد و برای خالی کردن و تحویل آن تا ساعت ۱۲ ظهر فرصت خواهید داشت. البته در صورت فاصله زیاد با پروازتان می توانید وسایل خود را در انبار چمدان قرار دهید. کارمندان هتل می توانند به زبان های انگلیسی، چینی، تایلندی و ژاپنی با شما صحبت کنند.

سرویس شاتل (رایگان)، محوطه مشاع برای تماشای تلویزیون، تهیه هوای مطبوع، محوطه مخصوص سیگار، فروشگاه، پارکینگ رایگان، اتاق های سیگار ممنوع، گاو صندوق، خدمات برای افراد دارای محدودیت های حرکتی، امکانات ویژه، آسانسور، روزنامه، خدمات خشکشویی و اتوشویی با پرداخت هزینه، صرافی، پذیرش سریع و پاسخگویی پذیرش ۲۴ ساعته نیز از دیگر خدمات این هتل است. از جمله امکاناتی که برای افراد دارای ناتوانی در نظر گرفته شده می توان به داشتن راهنمای صوتی، راهنماهای با خط بریل، توالت های ریلی و ویلچر اشاره کرد. هتل دارای مبلمان فضای باز است که می توانید مدتی را در آن جا استراحت کنید. استخر شنایی نیز در پشت بام احداث شده که چشم انداز زیبایی به مناظر اطراف دارد و می توانید با استفاده از آن خستگی خود را در کنید و نیازی نیست حوله استخری ببرید چون به شما داده خواهد شد. مرکز بدنسازی مجهز به کمدهای قفل دار نیز برای مهمانان تعبیه شده است. کارمندان هتل با دریافت هزینه اضافه برای ساعاتی نگهداری از کودک شما را بر عهده خواهد گرفت. امکان سرو صبحانه در اتاق وجود دارد و کیفیت کافه هایی که در هتل آماده می شود خیلی بالا است. دریافت میوه، شکلات و غذای مخصوص کودکان نیز با هزینه اضافه امکان پذیر است.

بهترین هتل های بانکوک

هتل پرزیدنت پارک بانکوک | President Park Bangkok

هتل چهار ستاره پرزیدنت پارک بانکوک (President Park Bangkok) در واقع یک هتل آپارتمان است و دارای آپارتمان هایی راحت همراه با آشپزخانه ای کاملا مجهز در مرکز شهر بانکوک کشور تایلند می باشد. فاصله این هتل که البته از بهترین هتل های ۴ ستاره بانکوک می باشد تا شاتل های رایگان مرکز خرید امپوریوم و اسکایترین فروم پانگ پیاده تنها سه دقیقه می باشد.

بهترین هتل های بانکوک

خدمات رفاهی و تفریحی هتل پرزیدنت پارک بانکوک

از جمله امکانات هتل می توان به داشتن اینترنت بی سیم رایگان در تمامی قسمت های هتل اشاره کرد همچنین پارکینگ امن مجانی بدون نیاز به رزرو قبلی قابل استفاده است. کسانی که با مقاصد کاری سفر کرده اند می توانند با پرداخت هزینه جداگانه از اتاق جلسات و امکانات آن مانند دستگاه فتوکپی و فکس استفاده کنند. اتاق ساعت ۲ بعد از ظهر به شما تحویل داده خواهد و برای پس تحویل دادن آن تا ساعت ۱۲ ظهر فرصت خواهید داشت. البته در صورت فاصله زیاد با پروازتان می توانید وسایل خود را در انبار چمدان قرار دهید. کارمندان هتل به زبان های تایلندی و انگلیسی صحبت می کنند. علاوه بر این، سرویس شاتل، مینی مارکت، محوطه مشاع همراه با تلوزیون، شاتل فرودگاه (با هزینه)، تهیه هوای مطبوع، محوطه مخصوص کشیدن سیگار، گاو صندوق، آسانسور، اتاق خانواده، سالن زیبایی، روزنامه، سرویس اتاق، ویلچر، تبدیل ارز، خدمات خشکشویی و اتوشویی با پرداخت هزینه و پذیرش ۲۴ ساعته نیز از دیگر خدمات و امکانات هتل می باشد. هتل دارای استخر و مرکز بدنسازی می باشد. ورود حیوانات خانگی به هتل ممکن نیست.

بهترین هتل های بانکوک

مهمانان این هتل می توانند در کتابخانه آن مطالعه کنند. اسپا نیز برای خستگی در کردن از یک روز طولانی وجود دارد. برخی فعالیت های ورزشی نیز در هتل پرزیدنت پارک بانکوک انجام می شود. سونا، جکوزی، زمین تنیس، استخر آب گرم فضای باز نیز از دیگر امکانات مجموعه می باشد.