جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان شیدا گشت

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

جاذبه های شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ , جاذبه های گردشگری لایپزیگ , جاذبه های آلمان , جاذبه های گردشگری آلمان , سفر به آلمان , سفر به شهر لایپزیگ , راهنمای سفر به آلمان , ویزای آلمان

تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه , مسافرت به آنتالیا , تور ترکیه از تبریز , تور آنتالیا از تبریز شیدا گشت

تور استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر به استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , مسافرت به استانبول , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز

تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور ترابزون از تبریز

تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور ترکیه از تبریز , تور بدروم از تبریز

تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به کوش آداسی , تور ترکیه از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز

تور باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر به باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , مسافرت به باتومی , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز

تور تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر به تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , مسافرت به تفلیس , تور گرجستان از تبریز , تور تفلیس از تبریز

تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز

تور بانکوک , تور تایلند , سفر بانکوک , سفر به بانکوک , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی بانکوک , مسافرت به تایلند , مسافرت به بانکوک , تور تایلند از تبریز , تور بانکوک از تبریز

تور پاتایا , تور تایلند , سفر پاتایا , سفر به پاتایا , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی پاتایا , مسافرت به تایلند , مسافرت به پاتایا , تور تایلند از تبریز , تور پاتایا از تبریز

تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی , تور امارات از تبریز , تور دبی از تبریز

تور ازمیر , تور ترکیه , سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور ترکیه از تبریز , تور ازمیر از تبریز

تور بلگراد , تور صربستان , سفر بلگراد , سفر به بلگراد , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , تور مسافرتی بلگراد , مسافرت به صربستان , مسافرت به بلگراد ,

تور صربستان از تبریز , تور بلگراد از تبریز , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد ,

تور زیارتی , تور مشهد از تبریز , جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی ,

تور زیارتی , تور کیش از تبریز

=============================================

رزرو آنلاین تور مسافرتی , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , خرید آنلاین بلیط , خرید آنلاین بلیط هواپیما , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر , نقشه شهرها , نقشه هتل ها , تصاویر شهرها تصاویر هتلها ,

تصاویر مکان های گردشگری , خرید راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , سفر به استانبول , تور استانبول , تور زمینی استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به آنتالیا , جاذبه های صربستان , جاذبه های گردشگری صربستان , تور صربستان , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , مسافرت به صربستان , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر , تور ترکیه ,

سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی ,

سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه ,

تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی ,

جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی , تور زیارتی , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,

سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد , تور زیارتی , تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به ترکیه , مسافرت به کوش آداسی , سفر به تفلیس , تور تفلیس , تور زمینی تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان ,

تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , سفر به باتومی , تور باتومی , تور زمینی باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان ,

تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , سفر به آیدر , تور آیدر , تور زمینی ایغدیر , تور ایغدیر , تور ترکیه , سفر ایغدیر , سفر به ایغدیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ایغدیر ,

مسافرت به ترکیه , مسافرت به ایغدیر , تور زمینی ترابزون , تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز , تور آنتالیا از تبریز , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , تور بدروم از تبریز , تور دبی از تبریز , تور امارات از تبریز ,

تور کیش از تبریز , تور مشهد از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز , تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز , تور ایغدیر از تبریز , تور ترابزون از تبریز , تور روسیه از تبریز , تور تایلند از تبریز , تور مسکو از تبریز ,

تور بانکوک از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز , تور سوچی از تبریز , تور پاتایا از تبریز , تور ارمنستان از تبریز , تور ایروان از تبریز , اخذ ویزا از تبریز , شرایط اخذ ویزا , گرفتن ویزا , شرایط گرفتن ویزا , دریافت ویزا ,

شرایط دریافت ویزا , ویزای دانشجوئی , اخذ ویزای دانشجوئی , دریافت ویزای دانشجوئی , گرفتن ویزای دانشجوئی , شرایط ویزای دانشجوئی , شرایط اخذ ویزای دانشجوئی

=============================================

شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین تور و هتل , اخذ ویزا , راهنمای سفر , مراکز خرید , جاذبه های گردشگری , اخذ ویزا , نکات ایمنی سفر , اخبار گردشگری

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین , تورهای داخلی , تورهای خارجی ,

تور مسافرتی , رزرو هتل , رزرو بلیط , اخذ ویزا , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , راهنمای سفر ایران , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر گرجستان , راهنمای سفر مالزی , راهنمای سفر تایلند ,

راهنمای سفر روسیه , راهنمای سفر آلمان , راهنمای سفر سنگاپور , راهنمای سفر امارات , راهنمای سفر ژاپن ,

راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر وان , راهنمای سفر دبی , راهنمای سفر توکیو , راهنمای سفر بارسلونا ,

راهنمای سفر آنکارا , راهنمای سفر تفلیس , راهنمای سفر باتومی , راهنمای سفر باکو , راهنمای سفر نخجوان , راهنمای سفر آلانیا ,

راهنمای سفر مسکو , راهنمای سفر سوچی , راهنمای سفر سنت پترزبورگ , راهنمای سفر بودروم , راهنمای سفر بانکوک ,

معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا , بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر ,

مکان های گردشگری , راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , رزرو آنلاین بلیط , رزرو تور , رزرو هتل , رزرو آنلاین ,

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , بلیط هواپیما , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط , راهنمای سفر , راهنمای گردشگری ,

راهنمای مسافرت , راهنمای توریستی , سایت گردشگری , سایت توریستی , سایت خرید بلیط , سایت رزرو هتل , سایت رزرو تور ,

لیست هتل ها , راهنمای هتل , معرفی هتل , جاذبه های گردشگری , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی شهرها , راهنمای شهرها ,

جاذبه های گردشگری شهرها , راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر باکو , سفر به باکو , سفر به استانبول ,

سفر به آنتالیا , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر به ترکیه , سفر به ترکیه , راهنمای سفر رومانی

جاذبه های گردشگری در لایپزیگ

یکی از شهر های بزرگ و مهم آلمان که در ایالت فدرال زاکسن قرار دارد نیز شهر لایپزیگ است. این شهر که در شرق کشور آلمان نیز قرار دارد یکی از مراکز صنعتی شرق آلمان به شمار می رود و با پیشینه فرهنگی بالا دارای جاذبه های گردشگری زیادی از جمله مناظر طبیعی، مراکز خرید متعدد و همچنین فضاهایی بسیار جالب و هیجان انگیزی برای گذراندن عصرهای طولانی تابستانی می باشد. زیباهایی شهر لایپزیگ به اندازه ای زیاد است که به آن لقب پاریس کوچک نیز داده اند.

در این مطلب از مجله گردشگری شیداگشت قصد داریم تا تعدادی از جاذبه های گردشگری در لایپزیگ آلمان را خدمتتان معرفی کنید؛ در ادامه همراه ما در سفر به کشور آلمان همراه باشید.

جاذبه های گردشگری شهر لایپزیگ

۱- موزه گراسی | Grassi Museum

یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری در لایپزیگ موزه گراسی است که خود شامل سه موزه ی دیگر می شود. موزه هایی که در آن قرار گرفته اند نیز عبارت از موزه فرهنگ شناسی، موزه آلات موسیقی و موزه هنرهای کابردی می شود و گاهی با عنوان موزه ها در گراسی یا موزه جدید گراسی در بین عموم مردم شناخته می شوند. ساختمان های قدیمی تری که در موزه گراسی نیز وجود دارند به کتابخانه شهرداری نیز تبدیل شده اند. موزه گراسی یکی از نقاط اصلی توریسی در شهر لایپزیگ است و اغلب گردشگران سعی می کنند آن را از دست ندهند.

آدرس : Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig

جاذبه های گردشگری لایپزیگ

۲- تالار شهر قدیم | new town hall leipzig

ساختمانی افسانه ای در شهر لایپزیک در ایالت زاکسن آلمان قرار دارد که به تالار شهر قدیم معروف است و جزء بهترین جاذبه های گردشگری در لایپزیگ نیز محسوب می شود. این ساختمان در زمان های گذشته مرکز زندگی بوده و در حال حاضر شامل یک موزه بزرگ می شود. این ساختمان در جنوب غربی ساختمان شهر قدیمی لایپزیگ نیز واقع شده است و زمان ساخت آن در سال ۱۹۰۵ نیز می باشد.

آدرس : Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

جاذبه های آلمان

۳- کلیسای سنت نیکولاس | St. Nicholas Church

کلیسایی به نام سنت نیکولاس به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری در لایپزیگ است که از قرن ۱۲ تا به حال در این شهر قرار دارد و یکی از زیباترین جاذبه های این شهر می باشد. این کلیسا در قرن ۱۶ میلادی تبدیل به کلیسایی با سبک گوتیک شد و المان هایی از سبک معماری باروک به مانند برج نیز به آن اضافه شد. در قرن ۱۸ میلادی چند نمونه از آثار یوهان سباستین باخ در این کلیسا نیز به اجرا در آمد. کلیسای سنت نیکولاس، معروف ترین کلیسای لایپزیگ است که در گذشته هر دوشنبه برای اعتراض به حکومت کمونیستی، محل برگزاری تظاهرات صلح آمیز بوده است. از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ میلادی با تظاهرات دوشنبه ها، شهرت ملی کلیسا افزایش یافت، زیرا کلیسای سنت نیکولاس، مرکز این تظاهرات بود. از لحاظ ظرفیت نیز، یکی از بزرگترین کلیساها در ساکسونی به حساب می آید.

آدرس : Nikolaikirchhof 3, 04109 Leipzig

جاذبه های گردشگری آلمان

۴- کلیسای سنت توماس | St. Thomas Church

کلیسای دیگر در این شهر وجود دارد که جز جاذبه های گردشگری در لایپزیگ است و نام آن کلیسای سنت توماس است. جالبه که بدانید در کلیسای سنت توماس هم یوهان سباستین باخ به عنوان مدیر موسیقی فعالیت داشته و از سال ۱۷۲۳ میلادی تا زمان مرگش در سال ۱۷۵۰ میلادی، در آن مشغول به کار بوده است.

آدرس : Thomaskirchhof 18, 04103 Leipzig

سفر به آلمان

۵- دانشگاه لایپزیگ | Leipzig University

یکی از قدیمی ترین دانشگاه های دنیا در شهر لایپزیگ آلمان قرار دارد که این روزها از آن به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری لایپزیگ نیز یاد می شود. این دانشگاه تاریخچه ای باورنکردنی و فوق العاده ای دارد. جالبه بدانید که بسیاری از افراد سرشناس دنیا در این دانشگاه تحصیل که از جمله آن ها می توان به یوهان ولفگانگ گوته، فریدریش نیچه، ریشارد واگنر، آنگلا مرکل و بسیاری از برندگان جایزه‌ های جهانی به ویژه جایزه نوبل در زمینه‌های شیمی، فیزیک و ادبیات نیز اشاره کرد.

سفر به شهر لایپزیگ

۶- سالن کنسرت گواندهاوس | Neues Gewandhaus

یکی دیگر از جاذبه های گردشگری در لایپزیگ آلمان سالن کنسرت گواندهاوس است که در سال ۱۷۸۱ میلادی توسط معماری به نام یوهان کارل فریدریش ساخته شده و از آن به عنوان اولین سالن کنسرت در این شهر یاد می شود. سالن دوم کنسرت گواندهاوس توسط معماری به نام مارتین گروپیوس طراحی شد و در سال ۱۸۸۴ میلادی نیز افتتاح شد. این سالن نیز شامل یک سالن کنسرت اصلی و یک سالن موسیقی بود که در بمب گذاری جنگ جهانی دوم بین سال های ۱۹۴۳ و ۱۹۴۴ میلادی آتش گرفت و نابود شد.

آدرس : Augustusplatz 8, 04109 Leipzig

راهنمای سفر به آلمان

۷- بنای یادبود نبرد ملت ها | Monument to the Battle of Nations

پیش از جنگ جهانی اول در شهر لایپزیک نبردی بین نیروهای ائتلافی روسیه، پروس، اتریش و سوئد با رهبری تزار روس الکساندر اول و پرنس شوارتزِنبرگ و ارتش فرانسه با رهبری ناپلئون اول درگرفت. این جنگ با حضور بیش از ۶۰۰ هزار سرباز صورت گرفت نیز به بزرگترین نبرد پیش از نبردهای های جنگ جهانی اول نیز محسوب می شود. در این نبر ارش فرانسه شکست خورد و و همچنین ارتش ناپلئون هم برای اولین بار دچار شکست شد. نیروهای ائتلاف برای تکمیل پیروزی‌های خود در اوائل سال بعد به فرانسه حمله کردند و به این ترتیب ناپلئون مجبور شد که از قدرت کناره گیری کند. پس از کناره گیری، وی در ماه می سال ۱۸۱۴ میلادی به جزیره البا تبعید شد. از همین برای زنده نگه داشتن این نبرد بنای یادبودی از نبرد ملت ها که یادآور شکست ناپلئون در لایپزیگ بود نیز در این منطقه ساخته شد.

ویزای آلمان

۸- بازار کریسمس لایپزیگ

اگر شما هم همچون تعداد بسیار زیاد دیگری از گردشگران علاقه مند به خرید می باشید می توانید در بازار کریسمس لایپزیگ هرچه را که نیاز دارید تهیه کنید؛ از مایحتاج روزمره خود گرفته تا تهیه سوغاتی و یادگاری از آلمان. بازار کریسمس این شهر از بزرگترین و باشکوه ترین بازارها در سراسر آلمان است که با مساحتی در حدود ۸۶۰ متر مربع و ۲۶۰ اتاقک فروش از گردشگران و خریداران استقبال می کند.

سفر به آلمان

۹- دشت های سرسبز لایپزیگ

اگر علاقه مند به طبیعت هستید باید به شما بگوییم که لایپزیگ از سرسبزترین و زیباترین شهرهای آلمان است که با توجه به آب و هوای بسیار مطبوعی که دارد، گشت و گذار برای گردشگران در این شهر را به سفری فراموش نشدنی برای آنها تبدیل می کند. دشت های سرسبز و پهناور شهر لایپزینگ می توانند به شما آرامش و حال خوب وصف نشده ای بدهند.

دشت های سرسبز لایپزیگ

۱۰- رستوران های لایپزیگ

یکی از لذت بخش ترین قسمت های هر سفر مربوط می شود به شکم گردی و خوردن غذاهایی که در آن شهر یا کشور بیشتر محبوب و پرطرفدار هستند. آلمانی ها یک خصوصیت جالبی دارند این است که به سلامت غذا در کنار طعم آن نیز اهمیت می دهند و ما پیشنهاد می کنیم که حتما در سفر به این شهر به رستوران آن بروید چرا خود جزء جاذبه های گردشگری لایپزیگ نیز به شمار می روند. این پیشنهاد را هم به یاد داشته باشید، که از پنیر دودی و سالاد سیب زمینی در وعده های غذایی خود نیز میل کنید.