دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه شیدا گشت

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

دره های آنتلوپ , آریزونا آمریکا , اخذ ویزای کانادا , شرایط اخذ ویزا , راهنمای اخذ ویزا , شرایط ویزای کانادا , راهنمای ویزای کانادا , پروازهای داخلی ترکیه , تور استانبول از تبریز , تور لحظه آخری استانبول , تورهای لحظه آخری ترکیه

تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه , مسافرت به آنتالیا , تور ترکیه از تبریز , تور آنتالیا از تبریز شیدا گشت

تور استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر به استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , مسافرت به استانبول , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز

تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور ترابزون از تبریز

تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور ترکیه از تبریز , تور بدروم از تبریز

تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به کوش آداسی , تور ترکیه از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز

تور باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر به باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , مسافرت به باتومی , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز

تور تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر به تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , مسافرت به تفلیس , تور گرجستان از تبریز , تور تفلیس از تبریز

تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز

تور بانکوک , تور تایلند , سفر بانکوک , سفر به بانکوک , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی بانکوک , مسافرت به تایلند , مسافرت به بانکوک , تور تایلند از تبریز , تور بانکوک از تبریز

تور پاتایا , تور تایلند , سفر پاتایا , سفر به پاتایا , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی پاتایا , مسافرت به تایلند , مسافرت به پاتایا , تور تایلند از تبریز , تور پاتایا از تبریز

تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی , تور امارات از تبریز , تور دبی از تبریز

تور ازمیر , تور ترکیه , سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور ترکیه از تبریز , تور ازمیر از تبریز

تور بلگراد , تور صربستان , سفر بلگراد , سفر به بلگراد , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , تور مسافرتی بلگراد , مسافرت به صربستان , مسافرت به بلگراد ,

تور صربستان از تبریز , تور بلگراد از تبریز , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد ,

تور زیارتی , تور مشهد از تبریز , جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی ,

تور زیارتی , تور کیش از تبریز

=============================================

رزرو آنلاین تور مسافرتی , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , خرید آنلاین بلیط , خرید آنلاین بلیط هواپیما , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر , نقشه شهرها , نقشه هتل ها , تصاویر شهرها تصاویر هتلها ,

تصاویر مکان های گردشگری , خرید راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , سفر به استانبول , تور استانبول , تور زمینی استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به آنتالیا , جاذبه های صربستان , جاذبه های گردشگری صربستان , تور صربستان , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , مسافرت به صربستان , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر , تور ترکیه ,

سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی ,

سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه ,

تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی ,

جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی , تور زیارتی , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,

سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد , تور زیارتی , تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به ترکیه , مسافرت به کوش آداسی , سفر به تفلیس , تور تفلیس , تور زمینی تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان ,

تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , سفر به باتومی , تور باتومی , تور زمینی باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان ,

تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , سفر به آیدر , تور آیدر , تور زمینی ایغدیر , تور ایغدیر , تور ترکیه , سفر ایغدیر , سفر به ایغدیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ایغدیر ,

مسافرت به ترکیه , مسافرت به ایغدیر , تور زمینی ترابزون , تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز , تور آنتالیا از تبریز , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , تور بدروم از تبریز , تور دبی از تبریز , تور امارات از تبریز ,

تور کیش از تبریز , تور مشهد از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز , تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز , تور ایغدیر از تبریز , تور ترابزون از تبریز , تور روسیه از تبریز , تور تایلند از تبریز , تور مسکو از تبریز ,

تور بانکوک از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز , تور سوچی از تبریز , تور پاتایا از تبریز , تور ارمنستان از تبریز , تور ایروان از تبریز , اخذ ویزا از تبریز , شرایط اخذ ویزا , گرفتن ویزا , شرایط گرفتن ویزا , دریافت ویزا ,

شرایط دریافت ویزا , ویزای دانشجوئی , اخذ ویزای دانشجوئی , دریافت ویزای دانشجوئی , گرفتن ویزای دانشجوئی , شرایط ویزای دانشجوئی , شرایط اخذ ویزای دانشجوئی

=============================================

شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین تور و هتل , اخذ ویزا , راهنمای سفر , مراکز خرید , جاذبه های گردشگری , اخذ ویزا , نکات ایمنی سفر , اخبار گردشگری

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین , تورهای داخلی , تورهای خارجی ,

تور مسافرتی , رزرو هتل , رزرو بلیط , اخذ ویزا , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , راهنمای سفر ایران , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر گرجستان , راهنمای سفر مالزی , راهنمای سفر تایلند ,

راهنمای سفر روسیه , راهنمای سفر آلمان , راهنمای سفر سنگاپور , راهنمای سفر امارات , راهنمای سفر ژاپن ,

راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر وان , راهنمای سفر دبی , راهنمای سفر توکیو , راهنمای سفر بارسلونا ,

راهنمای سفر آنکارا , راهنمای سفر تفلیس , راهنمای سفر باتومی , راهنمای سفر باکو , راهنمای سفر نخجوان , راهنمای سفر آلانیا ,

راهنمای سفر مسکو , راهنمای سفر سوچی , راهنمای سفر سنت پترزبورگ , راهنمای سفر بودروم , راهنمای سفر بانکوک ,

معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا , بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر ,

مکان های گردشگری , راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , رزرو آنلاین بلیط , رزرو تور , رزرو هتل , رزرو آنلاین ,

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , بلیط هواپیما , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط , راهنمای سفر , راهنمای گردشگری ,

راهنمای مسافرت , راهنمای توریستی , سایت گردشگری , سایت توریستی , سایت خرید بلیط , سایت رزرو هتل , سایت رزرو تور ,

لیست هتل ها , راهنمای هتل , معرفی هتل , جاذبه های گردشگری , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی شهرها , راهنمای شهرها ,

جاذبه های گردشگری شهرها , راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر باکو , سفر به باکو , سفر به استانبول ,

سفر به آنتالیا , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر به ترکیه , سفر به ترکیه , راهنمای سفر رومانی

دره های آنتلوپ، شگفتی طبیعت

دره های آنتلوپ یا دره های شکاف در نزدیکی Page در منطقه Navajo Nation در ایالت آریزونا آمریکا واقع شده است. نام ناواهو به معنی جایی است که آب از طریق سنگ ها عبور می کند. این جاذبه شگفت انگیز در خارج از منطقه تفریحی ملی Glen Canyon و نزدیک به AZ 98 و چند مایل در جهت شرقی شهر قرار گرفته است. دره های آنتلوپ بیشترین بازدیدکننده را در بین دره های کانالی دارد که در جنوب غربی آمریکا قرار گرفته اند. قسمتی از این دره ها به راحتی قابل دسترس بوده و بیشتر از سایر مکان های آن مورد استفاده قرار می گیرد که همچنین به دلیل ترکیب عمق، عرض و طول و رنگ سنگ ها و نور محیط از زیبایی خاصی بهره می برد.

بسیاری از دره هایی که به شکل شکاف های باریک می باشند عمیق تر و طولانی تر و حتی برخی از آن ها دارای سنگ های رنگارنگ تری نیز هستند اما اینجا همه چیز ایده آل به نظر می رسد. با شیداگشت همراه باشید تا در مورد دره های آنتلوپ بیشتر بخوانیم.

آریزونا آمریکا

نحوه تشکیل دره های آنتلوپ

دره های آنتلوپ با فرسایش ماسه سنگ های منطقه ناواهو و عمدتا به دلیل سیلاب های ناگهانی که در این منطقه رخ می دهد شکل گرفته اند. آب باران به خصوص در فصل های بارانی موجب می شود تا در قسمت های بالایی دره ها جریان های آبی به سرعت به حرکت درامده و همراه خود شن و ماسه های بسیاری را از میان شکاف های این دره ها عبور دهند. این سیلاب ها با گذشت زمان گذرگاه ها را فرسوده کرده و این شیارهای میان دره ها را عمیق تر می کند و همچنین موجب از بین رفتن لبه های تیز و هموار کردن آن ها می گردد. آخرین سیلاب ناگهانی شدیدی که در این دره ها رخ داد در سال ۲۰۰۶ بود که موجب سیل گرفتگی ۳۶ ساعته در دره های آنتلوپ گردید و باعث شد تا مسئولین این منطقه برای مدت ۵ ماه این محل را برای بازدید کنندگان بسته نگاه دارند.

اخذ ویزای کانادا

موقعیت دره های آنتلوپ

جریان فصلی Antelope Creek به سمت دریاچه پاول در فاصله ۳ مایلی از شمال آریزونا آمریکا جریان می یابد. بیشترین میزان جریان آب به صورت گسترده و همراه با شن می باشد اما دو بخش از این دره های شکاف دار در نزدیکی دریاچه (Upper and Lower) تشکیل شده اند که با چندین مایل از زمین های بیابانی مسطح جدا شده اند. برای نزدیک شدن به هر دو می توانید از AZ 98 استفاده کنید. دره Upper که به Corkscrew Canyon نیز شناخته می شود در انتهای یک جاده بسیار شنی در فاصله ۲ مایل از جاده آغاز می شود (که حتما می بایست با خودروی آفرود به آنجا رفت) و این قسمت مکانی است که معمولا از ان بازدید می شود. بخش Lower دره های آنتلوپ بین AZ 98 و دریاچه گسترش می یابد و با یک مسیر کوتاه به سمت شمال منتهی شده که در انتها به یک پارکینگ می رسد که همان محلی است که تورها از آنجا بازدید کنندگان را همراهی می کنند.

نحوه اجازه بازدید از دره ها

برای بازدید از بخش های مختلف دره های آنتلوپ می بایست هزینه زیادی را پرداخت نمایید. مبلغ ۶ دلار برای مجوز ورود به منطقه Navajo نیاز دارید و پس از ان نیز به دلیل اینکه زمین های اطراف این دره ها متعلق به افراد عادی می باشد می بایست هزینه ای را برای عبور از زمین های آن ها پرداخت نمایید. در حال حاضر ارزان ترین آن ها ۲۵ دلار برای زمین هایی است که در قسمت دره های بالایی قرار دارند و کمی بیشتر از این مبلغ برای دره های پایینی می بایست پرداخت نمایید. این هزینه سفر به دره ها به وسیله یک جیپ است. اما تورهای برنامه ریزی شده ای نیز وجود دارند که تنها با دریافت یک هزینه برای راهنما در زمان اوج بازدید که از ساعت ۱۰ صبح تا ظهر می باشد، برای دره های عمیق این هزینه به مقامات AZ 98 در ابتدای مسیر پرداخت می گردد. این بازدید برای ۲ ساعت زمان می باشد و به ازای هر ساعتی که تمایل داشته باشید بیشتر در این مکان باقی بمانید می بایست ۵ دلار پرداخت کنید. مبلغی که برای ورود به دره های پایینی دریافت می گردد در همان پارکینگ توسط مسئولین آن قسمت می باشد. این مقدار از هزینه ورودی قطعا افزایش می یابد زیرا میزان استقبال بازدید کنندگان از این دره ها روز به روز در حال افزایش است. دره های عمیق و کوتاه در جنوب غربی ۴۶۵۷T قرار داشته و شیارهای کم عمق پایینی در شمال AZ 98 قرار گرفته اند.

شرایط اخذ ویزا

دره های بالایی آنتلوپ

زمانی که به دره های بالایی آنتلوپ نزدیک می شوید هیچ نشانه ای برای شناسایی موقعیت آن نخواهید دید. به نظر می رسد که آن در یک فلاتی با ماسه های قرمز رنگ و ۲۰ متر ارتفاع قرار گرفته است. اما زمانی که یک بساط از جواهر فروشی هندی را می بینید موقعیت را پیدا کرده اید. ورودی این دره ها یک شکاف باریک در میان صخره ها است که تنها چند فوت عرض دارد. زمانی که وارد این مکان می شوید شاهد کاهش ۲۰ درجه ای دما بوده و همچنین به عنوان بازدید کننده شاهد زیباترین شکل گیری های طبیعی کره زمین خواهید بود. شکاف ها و تابش نور خورشید از میان دیواره های منحنی آن ها موجب ایجاد یک نور جادویی و تغییر مداوم الگوی سایه ها و همچنین گردش رنگ ها می باشد. برخی از بخش های این دره ها به صورت گسترده بوده و نور خورشید به راحتی به داخل آن تابیده و روشن می باشد اما برخی دیگر باریک تر و غار مانند بوده و با نور کم و کف ان از جنس شن نرم می باشد.

راهنمای اخذ ویزا

نحوه تابش نور به صورت مستقیم از دهانه های بالایی دره های آنتلوپ بیشتر در قسمت دره های بالایی اتفاق می افتد و این پدیده را در تابستان ها بیشتر می توان مشاهده کرد زیرا در بازه زمانی ۲۰ مارس تا ۷ اکتبر است که نور خورشید به گونه ای تابش می کند که بتواند در میان این شکاف ها نفوذ کند. پس از گذشت حدود ۱۵۰ متر و یا بیشتر ناگهان دره های عمودی در بالای فلات کم عمق می شود. ممکن است فقط ۳ تا ۴ دقیقه زمان نیاز باشد تا از آن عبور کنید اما دره های عمیق برای سفرهای گران قیمت بوده ولی ارزش دیدن آن را دارد. تصاویری که در این نقطه گرفته می شود فروشگاه های دوربین و کتاب های عکاسی در سراسر جهان را تزیین می کنند و معمولا افراد زیادی به دنبال این هستند که با سه پایه و نورسنج بتوانند عکس های خاص خود را گرفته و در معرض نمایش بگذارند. با توجه به میزان نوردهی که در این دره ها انجام می شود و همچنین رفت و آمد بازدید کنندگان عکاسی در اینجا کار سختی به شمار می اید. یک قسمت کوتاه دیگر نیز در بالاتر وجود دارد که گران تر می باشد و البته برای بازدید کنندگان باز نیست.

شرایط ویزای کانادا

دره های پایینی آنتلوپ

دره های پایینی آنتلوپ طولانی تر و کم عمق تر از قسمت های فوقانی است و همچنین کمی بیشتر موجب چالش در بازدید کنندگان می گردد زیرا نیاز به بالا رفتن و یا پایین آمدن در قسمت هایی از این دره ها را دارد و نیاز دارد تا مراقب باشید زیرا امکان دارد در هنگام بالا رفتن و حرکت در میان این قسمت از دره های آنتلوپ شن و ماسه ها نیز روی سر شما ریخته شود که امری طبیعی در این قسمت است. در این منطقه سیلاب های شدیدی رخ می دهد که اساسا یکی از دلایل اصلی تشکیل این دره های فوق العاده نیز هستند اما گاها این سیلاب ها امکان دارد که پر خطر شده و باعث آسیب رسیدن به گردشگران و همچنین عکاسانی شود که در حال بازدید از این دره ها می باشند. در ماه آگوست سال ۱۹۹۷ تعداد ۱۱ نفر از افرادی که در حال بازدید و عکاسی در این قسمت بودند در یک سیلاب ناگهانی غرق شدند. زمانی که سیلاب با عمق ۵۰ فوت در فاصله ۵ مایلی از دره ها در اثر رعد و برق های شدید آغاز شده و عمق آن در نهایت موجب عمیق تر شدن این دره ها به اندازه ۴ فوت گردید. پس از این حادثه دره های آنتلوپ پایینی به مدت ۹ ماه بسته شده و پس از بهبود یافتن با ویژگی های ایمنی جدید مجددا بازگشایی شد که البته اکنون می بایست حتما با یک راهنما وارد آن ها شوید.

راهنمای ویزای کانادا

هر دو قسمت از این دره ها هنوز زیبایی های فراوانی دارد اما آن احساس ماجراجویی و ارامش به راحتی ایجاد نمی شود و برای اینکه بتوانید این حس را تجربه کنید پیشنهاد می کنیم از دره های جنوب غربی استفاده نمایید.