راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز شیدا گشت

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

راهنمای اخذ ویزای آذربایجان , سفر به آذربایجان , طبیعت کشور آذربایجان , اخذ ویزای کانادا , جاذبه های گردشگری آذربایجان , اخذ ویزای آذربایجان , اخذ ویزا آذربایجان , تور باکو از تبریز , تور مالزی از تبریز

تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه , مسافرت به آنتالیا , تور ترکیه از تبریز , تور آنتالیا از تبریز شیدا گشت

تور استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر به استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , مسافرت به استانبول , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز

تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور ترابزون از تبریز

تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور ترکیه از تبریز , تور بدروم از تبریز

تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به کوش آداسی , تور ترکیه از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز

تور باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر به باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , مسافرت به باتومی , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز

تور تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر به تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , مسافرت به تفلیس , تور گرجستان از تبریز , تور تفلیس از تبریز

تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز

تور بانکوک , تور تایلند , سفر بانکوک , سفر به بانکوک , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی بانکوک , مسافرت به تایلند , مسافرت به بانکوک , تور تایلند از تبریز , تور بانکوک از تبریز

تور پاتایا , تور تایلند , سفر پاتایا , سفر به پاتایا , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی پاتایا , مسافرت به تایلند , مسافرت به پاتایا , تور تایلند از تبریز , تور پاتایا از تبریز

تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی , تور امارات از تبریز , تور دبی از تبریز

تور ازمیر , تور ترکیه , سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور ترکیه از تبریز , تور ازمیر از تبریز

تور بلگراد , تور صربستان , سفر بلگراد , سفر به بلگراد , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , تور مسافرتی بلگراد , مسافرت به صربستان , مسافرت به بلگراد ,

تور صربستان از تبریز , تور بلگراد از تبریز , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد ,

تور زیارتی , تور مشهد از تبریز , جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی ,

تور زیارتی , تور کیش از تبریز

=============================================

رزرو آنلاین تور مسافرتی , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , خرید آنلاین بلیط , خرید آنلاین بلیط هواپیما , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر , نقشه شهرها , نقشه هتل ها , تصاویر شهرها تصاویر هتلها ,

تصاویر مکان های گردشگری , خرید راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , سفر به استانبول , تور استانبول , تور زمینی استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به آنتالیا , جاذبه های صربستان , جاذبه های گردشگری صربستان , تور صربستان , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , مسافرت به صربستان , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر , تور ترکیه ,

سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی ,

سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه ,

تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی ,

جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی , تور زیارتی , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,

سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد , تور زیارتی , تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به ترکیه , مسافرت به کوش آداسی , سفر به تفلیس , تور تفلیس , تور زمینی تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان ,

تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , سفر به باتومی , تور باتومی , تور زمینی باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان ,

تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , سفر به آیدر , تور آیدر , تور زمینی ایغدیر , تور ایغدیر , تور ترکیه , سفر ایغدیر , سفر به ایغدیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ایغدیر ,

مسافرت به ترکیه , مسافرت به ایغدیر , تور زمینی ترابزون , تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز , تور آنتالیا از تبریز , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , تور بدروم از تبریز , تور دبی از تبریز , تور امارات از تبریز ,

تور کیش از تبریز , تور مشهد از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز , تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز , تور ایغدیر از تبریز , تور ترابزون از تبریز , تور روسیه از تبریز , تور تایلند از تبریز , تور مسکو از تبریز ,

تور بانکوک از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز , تور سوچی از تبریز , تور پاتایا از تبریز , تور ارمنستان از تبریز , تور ایروان از تبریز , اخذ ویزا از تبریز , شرایط اخذ ویزا , گرفتن ویزا , شرایط گرفتن ویزا , دریافت ویزا ,

شرایط دریافت ویزا , ویزای دانشجوئی , اخذ ویزای دانشجوئی , دریافت ویزای دانشجوئی , گرفتن ویزای دانشجوئی , شرایط ویزای دانشجوئی , شرایط اخذ ویزای دانشجوئی

=============================================

شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین تور و هتل , اخذ ویزا , راهنمای سفر , مراکز خرید , جاذبه های گردشگری , اخذ ویزا , نکات ایمنی سفر , اخبار گردشگری

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین , تورهای داخلی , تورهای خارجی ,

تور مسافرتی , رزرو هتل , رزرو بلیط , اخذ ویزا , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , راهنمای سفر ایران , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر گرجستان , راهنمای سفر مالزی , راهنمای سفر تایلند ,

راهنمای سفر روسیه , راهنمای سفر آلمان , راهنمای سفر سنگاپور , راهنمای سفر امارات , راهنمای سفر ژاپن ,

راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر وان , راهنمای سفر دبی , راهنمای سفر توکیو , راهنمای سفر بارسلونا ,

راهنمای سفر آنکارا , راهنمای سفر تفلیس , راهنمای سفر باتومی , راهنمای سفر باکو , راهنمای سفر نخجوان , راهنمای سفر آلانیا ,

راهنمای سفر مسکو , راهنمای سفر سوچی , راهنمای سفر سنت پترزبورگ , راهنمای سفر بودروم , راهنمای سفر بانکوک ,

معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا , بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر ,

مکان های گردشگری , راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , رزرو آنلاین بلیط , رزرو تور , رزرو هتل , رزرو آنلاین ,

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , بلیط هواپیما , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط , راهنمای سفر , راهنمای گردشگری ,

راهنمای مسافرت , راهنمای توریستی , سایت گردشگری , سایت توریستی , سایت خرید بلیط , سایت رزرو هتل , سایت رزرو تور ,

لیست هتل ها , راهنمای هتل , معرفی هتل , جاذبه های گردشگری , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی شهرها , راهنمای شهرها ,

جاذبه های گردشگری شهرها , راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر باکو , سفر به باکو , سفر به استانبول ,

سفر به آنتالیا , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر به ترکیه , سفر به ترکیه , راهنمای سفر رومانی

آذربایجان | Azerbaijan

کشور آذربایجان از آن کشورهای حوزه دریای خزر است که قرابت های فرهنگی زیادی با ایران دارد و سفر به این سرزمین و دیدار از پایتخت آن، باکو، برای ما جذاب است. با وجود آنکه این کشور سالهاست که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شده است ولی همچنان فضای سوسیالیستی آن دوران بر روح و روان این کشور قدیمی حاکم است. در ادامه با شیداگشت همراه شوید.

اخذ ویزای آذربایجان

گرم شدن با شعله های آتش

در دورانی که جاده راه ابریشم رونق فراوانی داشت، آذربایجان سرزمینی بود که در چهار راه تجارت آن زمان قرار داش. همچنین، این کشور آسیای میانه، در آن زمان به سرزمین شعله های آتش نیز می شناختند. شترداران این سرزمین را با شعله های آبشرونی باز می شناختند که شب و روز شعله ور و روشن بودند. چند سال پیش، دولت این کشور تصمیم گرفت تا آسمان خراشی را در باکو بسازند که شباهت به چنین شعله هایی داشته باشد. کار ساخت این برجها که در سال ۲۰۱۲ به پایان رسید به نماد شهر باکو در دوران جدید تبدیل شد. نمای این برج ها بطور کامل با صفحه نمایش ال.ئی.دی پوشانده شده است که تصویر شعله های آتش را در سرتاسر برجها به نمایش می گذارد.

اخذ ویزا آذربایجان

معماری شگفت انگیز موزه حیدر علیف

مرکز یا موزه حیدر علیف، رئیس جمهور پیشین آذربایجان، را می توان وقتی که از فرودگاه بین المللی این شهر به سمت مرکز شهر در حال حرکت هستید، مشاهده کنید. آنهایی که از معماری سر در می آورند، خیلی زود در نگاه اول متوجه خواهند شد که سبک معماری این بنای مدرن که طراح آن بانویی بنام زاها حدید می باشد، آینده گرا است. این بنا به هیچ وجه، دارای زاویه ها و گوشه های تند نمی باشد، بلکه بیشتر زاویه های این ساختمان سفید رنگ خمیده ای شکل است. بناهای معماری بسیار زیادی و جالبی در سالهای اخیر در شهر باکو آذربایجان سر برافراشته اند، که برای بازدید از هر یک از این بناهای مدرن می توان زمان ویژه و مجزایی برای بازدید از آنها اختصاص داد. در خیابان اصلی باکو، به مکانهایی که ارزش بازدید را دارند، می توان به موزه فرش باکو که ساختمان آن به شکل فرش لوله شده است، مرکز بین المللی موسیقی مقام-که نوعی دستگاه موسیقی آذربایجانی محسوب می شود-ترمینال اتوبوس و ایستگاه مترو این شهر اشاره کرد که سقف ورودی مترو را »فرشی جادویی« پوشانده است.

تور باکو از تبریز

فراموشی واقعیت

ایچری شهیر، شهر باستانی باکو می باشد که گذشته شرقی آن با دیواره های قلعه ای باستانی احاطه شده است.خیابان های تنگ و باریک، بالکن های چوبی، مساجد و حمام های عمومی از بارزترین مشخصات این شهر قدیمی است. ایچری شهیر بعد از آنکه در لیست یونسکو قرار داده شد، مورد مرمت و بازسازی واقع شد.

تور باکو از تبریز

قدم زدن در کنار ساحل دریای خزر

پارکی که در کنار ساحل دریای خزر ساخته شده است وبین مردمان باکو به بلوار معروف است، در سال ۲۰۰۹ میلادی صدمین ساگرد ساخت آن جشن گرفته شد. این پارک جذابترین بخش باکو می باشد و بسیاری از افرادی که به شهر باکو سفر می کنند و فرقی هم نمی کند چه گردشگر باشند و چه غیر آن، همواره از پارک بلوار شهر باکو و جذابیت هایش به نیکی یاد می کنند. این امر به دلیل وجود فضای سبز، کافه ها و چایخانه های بسیار در مسیر بلوار، غذاخوریها و فضایهای بازی برای کودکان و بزرگسالان است. این پارک حدود ۵٫۵ کیلومتر طول دارد و هر سال به طول آن اضافه می شود. در حال حاضر نقطه آغازین پارک از میدان پرچم شروع می شود. ارتفاعی که این پرچم در آن قرار داده شده است، از بلندترین ها در جهان به حساب می آید. نقطه انتهای پارک در ترمینال بندر بین المللی باکو  به پایان می رسد.

سفر به آذربایجان

خواندن یک پیغام

حدود ۶۰۰۰ نقش نگاره که روی سنگ آهک های نرم منطقه گبوستان این کشور کشف شده اند که به دوران مختلف زمین شناسی مربوط می شوند. این دوران از پارینه سنگی تا قرون وسطی امتداد پیدا می کند. مضمون هایی که انسانهای نخستین در این سنگها به تصویر کشیده اند، مفهومی همیشگی و ابدی دارد. بطور مثال، نقشهایی چون ماه و ستارگان، زندگی و مرگ، ماهیگیری، شکار و غیره از جمله این نقش نگاره های سنگی این منطقه است. یکی از پتروگلیف ها یا سنگ نگاره هایی که در این منطق کشف شده و تصویر یک کشتی غیر معمول را به تصویر کشیده است، مردم شناس سرشناس نروژی را بر آن داشت تا ادعا کند بین وایکینگ ها و ساکنین جزیره آبشرون پیوندهایی وجود داشته است.

سفر به آذربایجان

شنا کردن در بزرگترین دریاچه نمکی کره زمین

تمام منابع رسمی و غیر رسمی دریای کاسپین را بزرگترین دریاچه جهان به حساب می آورند. این دریاچه ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و بیشینه عمق آن به ۱۰۲۵ متر می رسد. وسعت بسیار زیاد این دریاچه و پوسته اقیانوسی مانند پوسته کف آن، باعث شده است که نام دریا را بر این دریاچه گذارند. البته آب این دریا به شوری خیلی از آبها نیست و بنابراین برای شنا بسیار ایده آل است. به چشمها آسیبی نمی رساند و برای پوست ضرری ندارد. زیر ساخت توسعه یافته سواحل آبشرون و وجود استراحتگاه معروف نابران که مملو از هتل، مراکز تفریحی، کلوب قایق سواری، مراکز ماهیگیری و تجهیزات مخصوص شیرجه می باشد، این ادعا را که چرا آذربایجان را می توان مرکز توریسم آبی کشورهای حوزه دریای خزر قلمداد کرد.

سفر به آذربایجان

سفر به انتهای زمین

مردمان شهر اردوباد-که در دامنه کوههای شهر نخجوان واقع شده است- به سنت های دیرین خود همچنان پایبند بوده و ساکنین آن کرم ابریشم تولید می کنند ویا باغ های میوه ایی چون هلو، زردآلو و لیمو را در اختیار دارند. بنابراین طبیعت بکر و آرام این منطقه ارزش یکبار رفتن را دارد.

در جستجوی فرش

برای قرن های متمادی، مردمان روستای لاهیج صبح اول وقت کاری را انجام می دهند که نیاکانشان در آن استاد و ماهر بوده اند و آن فرش بافی بوده است. همچنین، برای هنرهایی مثل مس کاری و آهنگری، این روستا شهرت داشته است و آثار هنری این روستائیان حتی در موزه لوور نیز به نمایش گذاشته شده است.

سفر به آذربایجان

خرید باقلوا

وقتی از باکو به سمت شکی در حرکت هستید، متوجه خواهید شد که بیابان ها و استپ جای خود را به کوههای بلند می دهد. این شهر بیشتر به خاطر کاخ های تابستانی خان ها معروف است که در سال ۱۷۶۲ میلادی ساخته شده اند. در ضمن کارگاه شیرین پزی نیز در شکی وجود دارد که برای پخت باقلوای عسلی بسیار خوشمزه خود بسیار مفروف است.

رفتن به استراحتگاهی تفریحی

در طول سالیان اخیر، آذربایجان روی زیرساخت های خود سرمایه گذاری وسیعی را داشته است و هتل ها و مراکز تفریحی بسیاری را راه اندازی کرده است. یکی از جاهایی که برای تعطیلات کوتاه مدت می توان رفت شهر کوچک گابالا است. این شهر کوچک به دلیل داشتن یک موزه تاریخی که به دورانی بر می گردد که پایتخت آلبانیای قفقازی بوده است، ارزش یکبار رفتن را دارد.

سفر به آذربایجان

پنهان شدن از چشم دنیا

در بازار محلی گوبا، شما می توانید یک خودرو شخصی کرایه کنید و به روستای خینالوگ بروید که مرتفع ترین روستای آذربایجان قلمداد می شود. حدود ۲۰۰ خانه درفاصله بسیار نزدیکی نسبت به یکدیگر در نوک تپه ایی قرار گرفته اند. روش زندگی مردم در این روستا برای سالها تغییر نکرده است. مردم در اینجا نان های تخت پخت می کنند، نخ ریسی می کنند و خانه های خود را با سوزاندن پهن خشک حیوانات گرم می کنند.

رفتن به بلندای کوه

چشم نوازترین چشم اندازهای آذربایجان در بخش شمالی این کشور، در پارک ملی شاهداگ قرار دارد. از دور دست ها براحتی می توانید آثار بارش برف در نوک قله کوه شاهداگ و بازاردوزو را ببینید. پیمایش کوه در اینجا از بخش آسان آن یعنی سطح یک آغاز می شود و به سطح پنج که نیاز به صخره نوردی نیز خواهد بود، می رسد.

سفر به آذربایجان

رفتن به زمین های خاکی

چشم انداز طبیعی که در جنوب باکو قرار دارد بسیار قرابت با سطح کره ماه دارد: کیلومترها سطح خاکی و بی رنگ و لعاب با دهانه های کوه آتشفشان،  خاک رس و دریاچه های بسیار کوچک. بعضی از این آتش فشان ها ۴۰۰ متر ارتفاع دارند و بعضی بسیار کوچک و تپه مانند می باشند. آنهایی که بزرگ هستند به ندرت فوران می کنند ولی اگر هم چیزی بیرون پس بزنند، ان را با شدت زیادی انجام می دهند. بعضی نیز هستند که مرتبا گل و لای بیرون می دهند مثل گوتورداگ در منطقه گبوستان.

درمان بیماری در استراحتگاه نفتلان

این استراحتگاه در سطح جهانی از اعتبار ویژه ایی برخوردار است و بخاطر خاصیت درمانگری این ماده نفتی، افراد زیادی به این منطقه از کشور آذربایجان مراجعت می کنند. تاثیر گذاری این ماده از خانواده نفت بوسیله آزمایش های علمی به اثبات رسیده است و در حال حاضر پمادی مخصوی از این ماده بوسیله شرکتی آلمانی تولید و در بازار مصرف به فروش می رسد.

خرید فرش

فرش ها در طرح ها و رنگهای مختلف بوسیله فرش بافان در این کشور بافته می شوند. ولی شیک ترین و با کیفیت ترین آنها را در شیروان و نوع آراسته به رنگ آبی و قرمز آن در گوبا بسیار در این دیار معروف می باشند.

پوشش با پارچه ابریشم

روسری های مخصوص روستای باسکال این سرزمین که به رنگ ها و طرح های بسیار زیبایی درست می شوند، از کارهای دستی مردمان این روستا محسوب می شود. ابریشم بکار رفته در این روسریهای سنتی از شهر شکی آورده می شود. بعد آنرا با رنگدانه های طبیعی خشک می کنند و از درختان آویزان می کنند. در مرحله آخر طرح و نقشه ی مورد نظر را با دستگاه چاپ چوبی به سطح روسری انتقال می دهند.

سفر به آذربایجان

نشستن در کمین غزال ها

این حیوان بسیار تیز پا و چابک که در زبان محلی به جیران معروف است از زمانهای بسیار دور نماد کشور آذربایجان بوده است. سرزمینهای جنوبی در زبان شعر و ادب به » جیران چل« یا همان سرزمین غزال ها معروف شده اند. البته چند دهه پیش به دلیل شکار بی رویه نسل این حیوان رو به انقراض بود که با پیشگیری های بعمل آمده در حال حاضر در منطقه حفاظت شده شیروان که بعدها بوجود آمد، حدود ۱۰۰۰۰ گونه از آن در این منطقه زیست می کنند.

طلای سیاه

خاویار را براحتی می توان در این کشور تهیه کرد، ولی امکان اینکه تعداد زیادی از آن را از آذربایجان خارج کنید وجود ندارد. به گردشگران اجازه داده می شود تا تنها دو قوطی از آن را با خود از این کشور خارج کنند.

سفر به آذربایجان

غذاهای ملی

شما هر جایکه برای غذا خوردن بروید، چه به یک کاروانسرای قدیمی  و یا رستوران ساحلی، بشقاب غذایی برای شما اورده می شود به نام »ساج«. این غذا شامل گوشت بره، فندوق، بادمجان و تکه های سیب زمینی، تکه های حلقوی فلفل شیرین و میوه به می شود که در روغن همگی سرخ می شوند. این غذا که بصورت تازه پخت می شود در یک بشقاب قرار داده می شود و زیر آن شمعی قرار داده می شود تا غذا گرم بماند. در بخش جنوب این کشور، غذاهایی چون لنکوران و لاوانگی غذای اصلی مردمان آن منطقه محسوب می شوند.