راهنمای سفر به بمبئی
ساعت به وقت محلی: 14:25
دمای هوا: 20 درجه سانتیگراد

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی شیدا گشت

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

جاذبه های بمبئی , جاذبه های گردشگری بمبئی , جاذبه های گردشگری هند , اخذ ویزای هند , ویزای هند از تبریز , راهنمای سفر به بمبئی

تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه , مسافرت به آنتالیا , تور ترکیه از تبریز , تور آنتالیا از تبریز شیدا گشت

تور استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر به استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , مسافرت به استانبول , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز

تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور ترابزون از تبریز

تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور ترکیه از تبریز , تور بدروم از تبریز

تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به کوش آداسی , تور ترکیه از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز

تور باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر به باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , مسافرت به باتومی , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز

تور تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر به تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , مسافرت به تفلیس , تور گرجستان از تبریز , تور تفلیس از تبریز

تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز

تور بانکوک , تور تایلند , سفر بانکوک , سفر به بانکوک , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی بانکوک , مسافرت به تایلند , مسافرت به بانکوک , تور تایلند از تبریز , تور بانکوک از تبریز

تور پاتایا , تور تایلند , سفر پاتایا , سفر به پاتایا , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی پاتایا , مسافرت به تایلند , مسافرت به پاتایا , تور تایلند از تبریز , تور پاتایا از تبریز

تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی , تور امارات از تبریز , تور دبی از تبریز

تور ازمیر , تور ترکیه , سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور ترکیه از تبریز , تور ازمیر از تبریز

تور بلگراد , تور صربستان , سفر بلگراد , سفر به بلگراد , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , تور مسافرتی بلگراد , مسافرت به صربستان , مسافرت به بلگراد , تور صربستان از تبریز , تور بلگراد از تبریز

جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد , تور زیارتی , تور مشهد از تبریز

جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی , تور زیارتی , تور کیش از تبریز

=============================================

رزرو آنلاین تور مسافرتی , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , خرید آنلاین بلیط , خرید آنلاین بلیط هواپیما , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر , نقشه شهرها , نقشه هتل ها , تصاویر شهرها تصاویر هتلها ,

تصاویر مکان های گردشگری , خرید راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , سفر به استانبول , تور استانبول , تور زمینی استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به آنتالیا , جاذبه های صربستان , جاذبه های گردشگری صربستان , تور صربستان , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , مسافرت به صربستان , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر , تور ترکیه ,

سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی ,

سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه ,

تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی ,

جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی , تور زیارتی , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,

سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد , تور زیارتی , تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به ترکیه , مسافرت به کوش آداسی , سفر به تفلیس , تور تفلیس , تور زمینی تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان ,

تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , سفر به باتومی , تور باتومی , تور زمینی باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان ,

تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , سفر به آیدر , تور آیدر , تور زمینی ایغدیر , تور ایغدیر , تور ترکیه , سفر ایغدیر , سفر به ایغدیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ایغدیر ,

مسافرت به ترکیه , مسافرت به ایغدیر , تور زمینی ترابزون , تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز , تور آنتالیا از تبریز , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , تور بدروم از تبریز , تور دبی از تبریز , تور امارات از تبریز ,

تور کیش از تبریز , تور مشهد از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز , تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز , تور ایغدیر از تبریز , تور ترابزون از تبریز , تور روسیه از تبریز , تور تایلند از تبریز , تور مسکو از تبریز ,

تور بانکوک از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز , تور سوچی از تبریز , تور پاتایا از تبریز , تور ارمنستان از تبریز , تور ایروان از تبریز , اخذ ویزا از تبریز , شرایط اخذ ویزا , گرفتن ویزا , شرایط گرفتن ویزا , دریافت ویزا ,

شرایط دریافت ویزا , ویزای دانشجوئی , اخذ ویزای دانشجوئی , دریافت ویزای دانشجوئی , گرفتن ویزای دانشجوئی , شرایط ویزای دانشجوئی , شرایط اخذ ویزای دانشجوئی

=============================================

شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین تور و هتل , اخذ ویزا , راهنمای سفر , مراکز خرید , جاذبه های گردشگری , اخذ ویزا , نکات ایمنی سفر , اخبار گردشگری

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین , تورهای داخلی , تورهای خارجی ,

تور مسافرتی , رزرو هتل , رزرو بلیط , اخذ ویزا , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , راهنمای سفر ایران , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر گرجستان , راهنمای سفر مالزی , راهنمای سفر تایلند ,

راهنمای سفر روسیه , راهنمای سفر آلمان , راهنمای سفر سنگاپور , راهنمای سفر امارات , راهنمای سفر ژاپن ,

راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر وان , راهنمای سفر دبی , راهنمای سفر توکیو , راهنمای سفر بارسلونا ,

راهنمای سفر آنکارا , راهنمای سفر تفلیس , راهنمای سفر باتومی , راهنمای سفر باکو , راهنمای سفر نخجوان , راهنمای سفر آلانیا ,

راهنمای سفر مسکو , راهنمای سفر سوچی , راهنمای سفر سنت پترزبورگ , راهنمای سفر بودروم , راهنمای سفر بانکوک ,

معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا , بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر ,

مکان های گردشگری , راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , رزرو آنلاین بلیط , رزرو تور , رزرو هتل , رزرو آنلاین ,

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , بلیط هواپیما , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط , راهنمای سفر , راهنمای گردشگری ,

راهنمای مسافرت , راهنمای توریستی , سایت گردشگری , سایت توریستی , سایت خرید بلیط , سایت رزرو هتل , سایت رزرو تور ,

لیست هتل ها , راهنمای هتل , معرفی هتل , جاذبه های گردشگری , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی شهرها , راهنمای شهرها ,

جاذبه های گردشگری شهرها , راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر باکو , سفر به باکو , سفر به استانبول ,

سفر به آنتالیا , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر به ترکیه , سفر به ترکیه , راهنمای سفر رومانی

راهنمای مسافرتی به بمبئی | Travel Guide To Mumbai

بمبئی (مومبای)، یکی از شهر های پرجمعیت کشور هند است، که نام آن در زبان هندی به معنای ساحل خوب تعبیر می شود. این نام را پرتغالی های بر روی آن نهادند، البته بعدها نام آن به مومبای تغییر کرد اما در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران همچنان این شهر را با نام بمبئی می شناسند. تضاد و تناقض و اختلاف شدید طبقاتی در این شهر بسیار به چشم می خورد، همه چیز به جز اقامت در هتل های آن ارزان است. اما مثل هر مقصد دیگری قبل از سفر نیاز است تا اطلاعاتی درباره هتل ها و رستوران های این شهر داشته باشیم، همچنین بدانیم که برای گشت و گذار به کدام مناطق شهر بمبئی باید برویم. از همین رو شیداگشت در راهنمای سفر به بمبئی اقدام به جمع آوری چنین اطلاعاتی برای شما نموده است؛ با ما در سفر به بمبئی در هند همراه باشید.

جاذبه های بمبئی

موقعیت جغرافیایی بمبئی

بمبئی از لحاظ جغرافیایی در غرب کشور هند و در ساحل دریای عرب واقع شده است. شهر بمبئی، چهارمین شهر بزرگ و پر جمعیت کشور هند به شمار می رود، مساحت این شهر برابر ۶۰۳ کیلومتر مربع و جمعیت آن طبق آمار سرشماری در سال ۲۰۱۱، ۱۲,۴۴۲,۳۷۳ بوده است. شهر مومبای بزرگترین بندر هند در ساحل غربی این کشور است. این شهر در واقع مرکز بانکداری، تجارت، مبادلات مالی، بازرگانی و صنعت کشتی‌سازی هند به شمار می‌رود.

جاذبه های گردشگری بمبئی

مختصری از تاریخ شهر بمبئی

تاریخ شهر بمبئی به سال ۱۳۷۰، زمانی که مسلمانان در این شهر سکنی گزیدند بر می گردد. آنان در امتداد کرانه های شمال غربی هند با جزیره هرمز، به تجارت دریایی پرداختند. در سال ۱۵۳۰ میلادی، پرتغالی های توانستند به جزیره بمبئی تسلط پیدا کنند. در سالهای ۱۵۳۴ میلادی تا ۱۶۶۱ دوره ورود اروپایی ها به ویژه پرتغالی ها به این منطفه بود، آنان در این شهر به تجارت و بهره وری اقتصادی مشغول بودند. در این دوره ، اروپاییان به تبلیغ مذهب کاتولیک در میان بومیان هندی پرداختند. در ۱۶۶۱ میلادی بمبئی به عنوان بخشی از جهیزیه همسر پرتغالی چارلز دوم ، پادشاه انگلستان ، به انگلستان واگذار شد. در ۱۶۶۸ میلادی ، چارلز مالکیت بمبئی را به شرکت هند شرقی منتقل کرد.

جاذبه های گردشگری هند

اطلاعات کلی شهر بمبئی

زبان های رایج در بمبئی : هندی، مراتی، انگلیسی

واحد پول : روپیه هند (INR)

نوع برق شهری : برق شهری در بمبئی ۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز

کد کشور : +۹۱

شماره‌های اضطراری

شماره پلیس : ۱۰۸

شماره آتش نشانی : ۱۰۰

آمبولانس : ۱۰۱

خط کمک به بانوان : ۱۰۹۱

اختلاف ساعت با تهران : ۲ ساعت و نیم از تهران جلوتر است.

فرودگاه : فرودگاه بین‌المللی چارتاپی شیواجی (BOM)

اخذ ویزای هند

آب و هوای شهر بمبئی در هند

تغییرات آب و هوایی به قدری در این شهر زیاد است که نمی توانیم به طور دقیق بگوییم چگونه اقلیمی دارد. شهر بمبئی در هند از اواسط ماه تیر تا آخر ماه شهریور بارانی است. اما در زمستان  آب و هوای شهر  کاملا برعکس تابستان بوده و بمبمی شاهد هوای گرم و خشک است. بنابراین اگر خواستید به این شهر سفر کنید در فصل تابستان به دلیل شرجی بودن هوا و گرمای شدید اصلا زمان مناسبی برای سفر نیست، بلکه بهترین زمان جهت سفر به شهر بمبئی اواخر شهریور تا اوایل اسفند است.

ویزای هند از تبریز

هزینه اقامت در شهر بمبئی

ممکن است شهر بمبئی مانند دیگر شهرهای پرجمعیت کشور هند خیلی تمیز و منظم نباشد، اما با تمام این تفاسیر هتل های بسیار خوبی در این شهر وجود دارد، که می توانید با اقامت در آن ها تجربه خوبی در سفر به هند به دست بیاورید. این موضوع را باید بدانید که هزینه اقامت در هتل های این شهر کمی بالاتر از حد انتظار است.  در ادامه راهنمای سفر به بمبئی ما به چند هتل مناسب در این شهر می پردازیم و همچنین حدودی از قیمت رزرو هتل ها در این شهر را بر اساس امکانات و سرویس دهی آنها ذکر خواهیم کرد. (تمامی قیمت ها در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ذکر شده است).

هتل های دو ستاره ۴۰۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هتل های سه ستاره ۵۰۰,۰۰۰ تا ۷۰۰,۰۰۰ تومان

هتل های چهار ستاره ۷۸۰,۰۰۰ تا ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان

هتل های پنج ستاره ۱,۲۰۰,۰۰۰تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه اقامت در شهر بمبئی

هتل های پیشنهادی در شهر بمبئی هند

هتل بی کی سی (Sofitel Mumbai BKC)

یک هتل لوکس ۵ ستاره تو شهر بمبئی، که بسیار شیک و لوکس است. امکاناتی که این هتل دارد نیز شامل استخر، رستوران، باشگاه بدنسازی، مرکز ماساژ، رم سرویس، اینترنت رایگان پرسرعت و پارکینگ رایگان می شود.

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۶۱۱۷۵۰۰۰

آدرس : هندوستان – بمبئی C-۵۷، G Block BKC، Bandra Kurla Complex، Bandra East، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۵۱، India

هتل های شهر بمبئی

هتل تاج لند (Taj Lands End)

هتل ۵ ستاره تاج لند در شهر بمبئی از جمله هتل های ساحلی و آرامش بهش شهر بمبئی است. در این هتل امکاناتی مثل استخر، رستوران، باشگاه بدنسازی، مرکز ماساژ، پارکینگ رایگان، سرویس مخصوص اتاق ها و اینترنت رایگان پر سرعت در اختیار مسافران قرار داد.

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۶۶۶۸۱۳۱۲

وب سایت : taj.tajhotels.com

آدرس: هندوستان – بمبئی BJ Road، Mount Mary، Bandra West، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۵۰، India

هتل آی بیس (Ibis Mumbai)

هتلی ۳ ستاره در شهر بمبئی به نام هتل آی بیس قرار دارد، که بسیار تمیز و دارای تمامی امکانات رفاهی برای مسافران اعم از رستوران، سرویس مخصوص اتاق ها، پارکینگ رایگان، صبحانه رایگان و اینترنت رایگان پرسرعت است.

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۶۷۱۶۷۷۷۷

وب سایت : accorhotels.com

آدرس : هندوستان – بمبئی ۷۷A-B، Nehru Rd، Chhatrapati Shivaji International Airport Area، Vile Parle، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۴۷، India

هتل های شهر بمبئی

هزینه خورد و خوراک در شهر بمبئی

در راهنمای سفر به بمبئی ما هزینه های مربوط به غذا در این شهر را بر اساس سایت رسمی Numbeo ذکر می کنیم، از همین رو به منظور در شهر بمبئی به منظور تهیه غذا در یک رستوران خوب باید  ۲۵۰ روپیه را بپردازید. همچنین اگر بخواهید در یک رستوران متوسط با سرویس میز یک غذای دو نفره میل کنید، باید مبلغ   ۱,۰۰۰ روپیه را هزینه نمایید. شما برای تهیه یک همبرگر مک دونالدز می بایست ۲۵۰  روپیه  بپردازید. قیمت یک بطری آب معدنی ۱۵ روپیه  می باشد. همچنین اگر اهل خوردن قهوه هستید به ازای هر لیوان قهوه مبلغی معادل ۱۳۳ روپیه پرداخت بنمایید.

هزینه خورد و خوراک در شهر بمبئی

رستوران های پیشنهادی در شهر بمبئی

رستوران شری تاکر (Shree Thaker Bhojanalay)

از رستوران های خوب و معروف شهر بمبئی، که غذاهای هندی و گیاهی خوشمزه ای در آن سرو می شود رستوران شری تاکر است. همچنین در این رستوران می توانید تمام وعده های غذایی از جمله صبحانه، ناهار و شام را سرو کنید. لازم به ذکر است که جایزه های زیادی هم بابت کیفیت غذاهایش گرفته است.

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۲۲۰۶۹۹۱۶

آدرس : هندوستان – بمبئی ۱۹/۲۳، Dadiseth Agiyari St، Marine Lines East، Gaiwadi، Kalbadevi، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۰۲، India

رستوران پاویلیون (Thai Pavilion)

رستوران پاویلیون دیگر رستوران معروف شهر بمبئی است. که در آن می توانید بهترین و خوشمزه ترین غذاهای هندی و تایلندی را سرو کنید.

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۶۶۶۵۰۸۰۸

وب سایت : vivantabytaj.com

آدرس : هندوستان – بمبئی ۱۷۲، GD Somani Rd، Chamundeshwari Nagar، Cuffe Parade، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۰۵، India

رستوران های پیشنهادی در شهر بمبئی

رستوران کی اند کی (K & K)

دیگر رستورانی که در راهنمای سفر به بمبئی می خواهیم از آن نام ببریم رستوران کی اند کی است. این رستوران هم فضای خوبی دارد و هم کیفیت غذاهای بالایی نیز دارد. سطح قیمت ها در آن کمی بالاست اما به کیفیت غذاهای آن می ارزد.

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۲۴۱۰۱۰۱۰

آدرس : هندوستان – بمبئی ۲۸۷، Dr Baba Saheb Ambedkar Rd، Parel، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۱۲، India

رستوران لالیت (The Lalit Mumbai)

رستورانی که بیشتر مخصوص وعده های شام است. رستوران لالیت در شهر بمبئی دارای منوی غذایی مکزیکی، هندی و ایتالیایی می باشد.

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۶۶۹۹۲۲۲۲

وب سایت : www.thelalit.com

آدرس : هندوستان – بمبئی The Lalit Building، Navpada، Marol، Andheri East، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۵۹، India

رستوران های شهر بمبئی

هزینه حمل و نقل در شهر بمبئی

هزینه بلیط تک سفره ۱۶ روپیه

هزینه بلیط ماهانه  ۴۵۰ روپیه

هزینه تاکسی زمانی درون آن می نشینید  ۲۲ روپیه و به ازای هر یک کیلومتر ۲۰ روپیه به مبلغ اضافه می گردد. اگر بخواهید تاکسی منتظر شما بماند ۸۰ روپیه باید پرداخت نمایید.

هزینه یک لیتر بنزین در این شهر ۷۶ روپیه

هزینه حمل و نقل در شهر بمبئی

جاذبه های گردشگری در شهر بمبئی

مارین درایو (Marine Drive)

مارین درایو، از جاده های ساحلی شهر بمبئی است که در زمان حکومت بریتانیایی ها به آن گردنبند ملکه نیز گفته می شد. دلیل این نام هم این بود زمانی که هوا تاریک می شد و چراغ ها را روشن یم کردند این جاده مانند یک گردنبند می درخشید.

آدرس : هندوستان – بمبئی Marine Drive Jogging Track، Chowpatty، Marine Lines، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۲۱، India

جاذبه های گردشگری شهر بمبئی

مغول مسجد (Mogul Masjid)

یک بنای ایرانی در شهر بمبئی! مسجد ایرانیان که به آن مسجد مغول گفته می شود در این شهر ساخته شده است و بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد، مرحوم حاج محمد شیرازی یکی از تجار ایرانی مقیم بمبئی این بنا را در بیش از ۱۵۰ سال پیش ساخته است. این بنای تاریخی در شهر بمبئی بسیار معروفه و یکی از مهمترین مراکز تشیع در هند به شمار می رود.

آدرس : هندوستان – بمبئی ۴۷/۴۹، Imamwada Road، Umerkhadi، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۰۹، India

جاذبه های گردشگری بمبئی

کلیسای کوه مریم (Mount Mary Church)

کلیسای زیبا و دیدنی کوه مریم که در شهر بمبئی واقع بوده و یکی از مکان های صلح آمیز و آرامش بخش این شهر به شمار می رود.در زمان برگزاری جشن باندره این کلیسا بسیار شلوغ می شود.

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۲۶۴۲۳۱۵۲

وب سایت : mountmarybasilicabandra.in

آدرس : هندوستان – بمبئی Mount Mary Steps، Mount Mary، Bandra West، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۵۰، India

کلیسای کوه مریم |Mount Mary Church

دروازه هند (Gateway of India Mumbai)

بنای تاریخی دروازه هند، بازمانده دوران استعمار انگلیس است، که در سال ۱۹۲۴ به عنوان یادبود سفر جورج چهارم، پادشاه انگلستان و همسرش ملکه ماری در این شهر ساخته شد. هم اکنون این بنا یکی از جاذبه های دیدنی شهر بمبئی است.

آدرس : هندوستان – بمبئی ۲۶، PJ Ramchandani Marg، Apollo Bandar، Colaba، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۰۱، India

دروازه هند |Gateway of India Mumbai

مجسمه فلورا فانتین (Flora Fountain)

در میدان هوتاتما، مجسمه ای به نا فلورا فانتین یا الهه گیاهان ساخته شده است. که جزء یکی از مکان های دیدنی در شهر بمبئی به شمار می رود.

آدرس : هندوستان – بمبئی Dadabhai Naoroji Road، Kala Ghoda، Fort، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۰۱

مجسمه فلورا فانتین |Flora Fountain

کلیسای افغانی بمبئی (Afghan Church Mumbai)

کلیسای افغان در سال ۱۸۴۷ بنابه یادبود سربازان کشته شده در جنگ با افغانستان ساخته شده است و از برترین جاذبه های بمبئی و دیدنیهای هندوستان است. این کلیسای زیبا در مسیر ارتباطی شهر با ناحیه کولوبا که مرکز مغازه ها و رستورانهای شهر می باشد.

آدرس : هندوستان – بمبئی ۱۰، Shahid Bhagat Singh Marg، Navy Nagar، Colaba، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۰۵، India

کلیسای افغانی بمبئی | Afghan Church Mumbai

پایانه چاتراپاتی ‌(Chhatrapati terminal)

پایانه چاتراپاتی شیواجی، همچنین با نام سابق پایانه ویکتوریا، پایانه ترمینال راه آهن در کلان شهر بمبئی وجود دارد. این بنا در دوران امپراتوری بریتانیا بر شبه قاره هند، توسط دولت وقت بریتانیا ساخته شد. ساخت پایانه راه آهن بمبئی در سال ۱۸۷۸ میلادی، آغاز شد و در سال ۱۸۹۷ میلادی پایان یافت. هم اکنون این بنای تاریخی جزء جاذبه های گردشگری شهر بمبئی در هند به شمار می رود.

وب سایت : cr.indianrailways.gov.in

آدرس : هندوستان – بمبئی Taxi Ln، Chhatrapati Shivaji Terminus Area، Fort، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۰۱، India

پایانه چاتراپاتی ‌|Chhatrapati terminal

موزه پرنس ویلز (Prince of Wales Museum)

از موزه های با عظمت شهر بمبئی، موزه پرنس ویلز است. آثار گران بها و ارزشمندی در این موزه که بین سال های ۱۹۰۴ و ۱۹۱۴ ساخته شده قرار دارد. معماری بنا به سبک گوتیک و از سنگ بازالت می باشد.  این بنا در میان باغ زیبا واقع است اگر به شهر بمبئی رفتید به دور از لطف است که از آن دیدن نفرمایید.

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۲۲۸۴۴۴۸۴

آدرس : هندوستان – بمبئی ۲۸، K Dubash Marg، Kala Ghoda، Fort، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۰۱، India

موزه پرنس ویلز |Prince of Wales Museum

موزه ویکتوریا (Victoria Museum)

در میان باغ سرسیز و دیدنی ویکتوریا موزه ای به نام ویکتوریا واقع شده است. این باغ و موزه که مساحتی حدود ۲۲ هکتار دارد یکی از منحصر به فرد ترین جاذبه های گردشگری در شهر بمبئی است.

آدرس : هندوستان – بمبئی ۹۱A، A Patil Flyover، Byculla East، Byculla، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۲۷، India

موزه ویکتوریا |Victoria Museum

مراکز خرید در شهر بمبئی

مرکز خرید آر سیتی  (R City Mall)

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۶۷۷۵۵۸۱۳

وب سایت : www.rcity.co.in

آدرس : هندوستان – بمبئی ۱۰، Rd Number ۶، Amrut Nagar، Ghatkopar West، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۸۶، India

مرکز خرید اینفینیتی  (Infiniti Mall)

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۴۲۴۴۰۰۰۰

وب سایت : www.infinitimall.com

آدرس : هندوستان – بمبئی ۷۴۴، Link Road، Mindspace، Malad West، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۶۴، India

مرکز خرید های استریت فنیکس (High Street Phoenix)

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۴۳۳۳۹۹۹۴

وب سایت : www.highstreetphoenix.com

آدرس : هندوستان – بمبئی High Street Phoenix، Valet Parking Services، Extension of Entry Rd to Phoenix، Lower Parel، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۱۳، India

مرکز خرید ویویانا (Viviana Mall)

شماره تلفن : ۰۰۹۱۲۲۲۱۷۲۵۷۲۵

وب سایت : www.vivacitymalls.com

آدرس : هندوستان – بمبئی Runwal Nagar، NH ۳، Runwal Nagar B، D N Nagar، Ganeshwadi، Thane West، Thane، Maharashtra ۴۰۰۶۰۱، India

شهر خرید فنیکس (Phoenix Marketcity)

شماره تلفن : +۹۱۲۲۶۱۸۰۱۱۰۰

وب سایت : www.phoenixmarketcitymumbai.com

آدرس : هندوستان – بمبئی ۳، Kamani، Ashok Nagar، Sakinaka، Mumbai، Maharashtra ۴۰۰۰۷۲، India

مراکز خرید در شهر بمبئی

بایدها و نبایدها در شهر بمبئی

هرگز از آب لوله کشی در این شهر جهت آشامیدن استفاده نکنید.

جهت کسب اطلاعات لازم برای ویزا کشور هند می توانید راهنمای سفارت هند را مطالعه کنید.

سعی کنید شب ها تنهایی در ساحل های این شهر قدم نزنید، همچنین سعی کنید یک کارت شناسایی همراهتان باشد.