تور تبریز گوانجو
ساعت به وقت محلی: 14:25
دمای هوا: 20 درجه سانتیگراد

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو شیدا گشت

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

جاذبه های گوانجو , جاذبه های گردشگری گوانجو , جاذبه های گردشگری چین , اخذ ویزای چین , ویزای چین از تبریز , تور گوانجو از تبریز , مراکز خرید گوانجو

تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه , مسافرت به آنتالیا , تور ترکیه از تبریز , تور آنتالیا از تبریز شیدا گشت

تور استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر به استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , مسافرت به استانبول , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز

تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور ترابزون از تبریز

تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور ترکیه از تبریز , تور بدروم از تبریز

تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به کوش آداسی , تور ترکیه از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز

تور باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر به باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , مسافرت به باتومی , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز

تور تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر به تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , مسافرت به تفلیس , تور گرجستان از تبریز , تور تفلیس از تبریز

تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز

تور بانکوک , تور تایلند , سفر بانکوک , سفر به بانکوک , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی بانکوک , مسافرت به تایلند , مسافرت به بانکوک , تور تایلند از تبریز , تور بانکوک از تبریز

تور پاتایا , تور تایلند , سفر پاتایا , سفر به پاتایا , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی پاتایا , مسافرت به تایلند , مسافرت به پاتایا , تور تایلند از تبریز , تور پاتایا از تبریز

تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی , تور امارات از تبریز , تور دبی از تبریز

تور ازمیر , تور ترکیه , سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور ترکیه از تبریز , تور ازمیر از تبریز

تور بلگراد , تور صربستان , سفر بلگراد , سفر به بلگراد , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , تور مسافرتی بلگراد , مسافرت به صربستان , مسافرت به بلگراد , تور صربستان از تبریز , تور بلگراد از تبریز

جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد , تور زیارتی , تور مشهد از تبریز

جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی , تور زیارتی , تور کیش از تبریز

=============================================

رزرو آنلاین تور مسافرتی , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , خرید آنلاین بلیط , خرید آنلاین بلیط هواپیما , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر , نقشه شهرها , نقشه هتل ها , تصاویر شهرها تصاویر هتلها ,

تصاویر مکان های گردشگری , خرید راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , سفر به استانبول , تور استانبول , تور زمینی استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به آنتالیا , جاذبه های صربستان , جاذبه های گردشگری صربستان , تور صربستان , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , مسافرت به صربستان , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر , تور ترکیه ,

سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی ,

سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه ,

تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی ,

جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی , تور زیارتی , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,

سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد , تور زیارتی , تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به ترکیه , مسافرت به کوش آداسی , سفر به تفلیس , تور تفلیس , تور زمینی تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان ,

تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , سفر به باتومی , تور باتومی , تور زمینی باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان ,

تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , سفر به آیدر , تور آیدر , تور زمینی ایغدیر , تور ایغدیر , تور ترکیه , سفر ایغدیر , سفر به ایغدیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ایغدیر ,

مسافرت به ترکیه , مسافرت به ایغدیر , تور زمینی ترابزون , تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز , تور آنتالیا از تبریز , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , تور بدروم از تبریز , تور دبی از تبریز , تور امارات از تبریز ,

تور کیش از تبریز , تور مشهد از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز , تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز , تور ایغدیر از تبریز , تور ترابزون از تبریز , تور روسیه از تبریز , تور تایلند از تبریز , تور مسکو از تبریز ,

تور بانکوک از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز , تور سوچی از تبریز , تور پاتایا از تبریز , تور ارمنستان از تبریز , تور ایروان از تبریز , اخذ ویزا از تبریز , شرایط اخذ ویزا , گرفتن ویزا , شرایط گرفتن ویزا , دریافت ویزا ,

شرایط دریافت ویزا , ویزای دانشجوئی , اخذ ویزای دانشجوئی , دریافت ویزای دانشجوئی , گرفتن ویزای دانشجوئی , شرایط ویزای دانشجوئی , شرایط اخذ ویزای دانشجوئی

=============================================

شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین تور و هتل , اخذ ویزا , راهنمای سفر , مراکز خرید , جاذبه های گردشگری , اخذ ویزا , نکات ایمنی سفر , اخبار گردشگری

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین , تورهای داخلی , تورهای خارجی ,

تور مسافرتی , رزرو هتل , رزرو بلیط , اخذ ویزا , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , راهنمای سفر ایران , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر گرجستان , راهنمای سفر مالزی , راهنمای سفر تایلند ,

راهنمای سفر روسیه , راهنمای سفر آلمان , راهنمای سفر سنگاپور , راهنمای سفر امارات , راهنمای سفر ژاپن ,

راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر وان , راهنمای سفر دبی , راهنمای سفر توکیو , راهنمای سفر بارسلونا ,

راهنمای سفر آنکارا , راهنمای سفر تفلیس , راهنمای سفر باتومی , راهنمای سفر باکو , راهنمای سفر نخجوان , راهنمای سفر آلانیا ,

راهنمای سفر مسکو , راهنمای سفر سوچی , راهنمای سفر سنت پترزبورگ , راهنمای سفر بودروم , راهنمای سفر بانکوک ,

معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا , بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر ,

مکان های گردشگری , راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , رزرو آنلاین بلیط , رزرو تور , رزرو هتل , رزرو آنلاین ,

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , بلیط هواپیما , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط , راهنمای سفر , راهنمای گردشگری ,

راهنمای مسافرت , راهنمای توریستی , سایت گردشگری , سایت توریستی , سایت خرید بلیط , سایت رزرو هتل , سایت رزرو تور ,

لیست هتل ها , راهنمای هتل , معرفی هتل , جاذبه های گردشگری , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی شهرها , راهنمای شهرها ,

جاذبه های گردشگری شهرها , راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر باکو , سفر به باکو , سفر به استانبول ,

سفر به آنتالیا , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر به ترکیه , سفر به ترکیه , راهنمای سفر رومانی

راهنمای مسافرتی به گوانجو در چین

گوانجو، سومین شهر بزرگ کشور چین بعد از پکن و شانگهای می باشد، و قطب تجاری این کشور به شمار می رود. گوانجو در جنوب کشور چین واقع شده و پایگاه بازرگانان آسیایی است. اگر بخواهیم یک تعریف کلی از تجارت در این شهر بکنیم این است که هر چیزی که با دست انسان ساخته شود در این شهر وجود دارد. در کنار تجارت جاذبه های تفریحی و تاریخی هم در گوانجو چین وجود دارد. برای سفر به این شهر مسافران نیاز به اطلاعاتی نظیر کجا اقامت کنند! چه رستورانی بروند و یا اینکه جاذبه های تاریخی و مراکز خریدی که گفتیم در این شهر کجا واقع شده اند. از همین رو شیداگشت در این راهنمای سفر به گوانجو شهری در کشور چین قصد دارد تا این قبیل اطلاعات جزئی را به شما بدهد؛ با ما در این سفرنامه همراه باشید.

جاذبه های گوانجو

موقعیت جغرافیایی

گوانگ جو یا گوانگ ژو، شهری در جنوب کشور چین با مساحت ۷,۴۳۴ کیلومتر مربع می باشد. جمعیت شهر گوانجو طبق آمار سال ۲۰۱۶، ۱۴,۰۴۳,۵۰۰ می شود. فاصله گوانجو تا هنگ کنگ ۱۲۰ کیلومتر و تا شهر پر جاذبه ی شنزن هم ۱۵۰ کیلومتر فاصله وجود دارد.

جاذبه های گردشگری گوانجو

مختصری از تاریخ

نام شهر گوان جو ئو، در زبان فارسی با عنوان  گوانگ ژو یا گوانگجو یا گوانجو بیشتر مطرح است. این شهر دارای تاریخ بیش از ۲۸۰۰ سال می باشد و افسانه های زیادی در مورد آن وجود دارد. امپراطوری های مختلفی در این شهر به وجود آمده اند و همگی آنها از این بندر مهم به عنوان یکی از مسیرهای مهم تجاری دریایی استفاده می نمودند. شهر گوانجو مدت ها تحت تصرف پرتغالی ها، انگلیسی ها و ژاپنی ها بوده است. از سال ۱۹۷۰ رشد و شکوفایی اقتصادی خود را آغاز نمود و اکنون یکی از قطب های اقتصادی چین و جهان است در این شهر علاوه بر نمادهای هنری باستانی بناهای یادبودی از دوران انقلابی و گذشته دمکراتیک آن به چشم می خورد.

جاذبه های گردشگری چین

اطلاعات کلی سفر به گوانجو

زبان : کانتونی

واحد پول : ین

نوع برق شهری در گوانجو : ۲۲۰ ولت

اختلاف ساعت چین با تهران : چهار ساعت و نیم جلوتر است.

فرودگاه ها : فرودگاه بین‌المللی بایون گوآنگجو (کد یاتا CAN)

شماره های اضطراری

پلیس : ۱۱۰

آتش نشانی : ۱۱۹

تصادفات : ۱۲۲

کمک های اولیه پزشکی(آمبولانس) : ۱۲۰

مشکلات اضطراری آب : ۱۲۳۹۵

پیش بینی آب و هوا : ۱۲۱۲۱

اطلاعات پرواز : ۹۵۰۱۳۷

اطلاعات کد پستی : ۱۸۴

اخذ ویزای چین

آب و هوا گوانجو

با وجود این که گوانجو در جنوب کشور چین واقع شده اما از آب و هوای نیمه مرطوب  و مطوبی برخوردار است. در تابستان دما رطوبت هوا بسیار بالا است و در زمستان هم هوا آنچنان سرد نمی شود. میانگین دما در ماه ژانویه ۱۳ درجه سانتی گراد و در ماه جولای ۲۲ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده است. میانگین بارش باران سالانه ۱,۷۰۰ میلی متر می باشد.

بهترین زمان سفر

برای سفر به این شهر پر هیاهو و شلوغ در کشور چین بهترین زمان می تواند فصل پاییز یعنی از اکتبر تا دسامبر باشد. آب و هوای همیشه گرم و شرجی این شهر در تابستان و یا باران‌های زیاد پاییز خیلی مناسب لذت بردن از هوای آزاد نیست. با این حال با وجود گرم‌ بودن هوا، بهار هم به خاطر فستیوال‌های زیادی که تو شهر برپاست، فصل شلوغی برای گوانگ ژو به حساب میاد.

هزینه های سفر به صورت کلی

اگر بخواهیم به طور آماری هزینه ی زندگی در شهر گوانجو در چین را به نسبت ایران طبق آماری که سایت numbeo داده است بررسی کنیم، عدد ۱۶% بدست می آید. با توجه به واحد پول در چین که یوان است، تمامی قیمت هایی که در این گزارش اعلام می شود به یورو بوده در تاریخ ۵ بهمن ۹۶  قیمت یوان معادل قیمت ۷۴۵ تومان می باشد.

ویزای چین از تبریز

اقامت در گوانجو

برای اقامت در هر شهری هزینه ها بستگی به انتخاب شما دارد، این به معنای آن است که شما خواهان سفری لوکس و با امکانات فوق العاده هستید یا اینکه می توانید با حداقل امکانات هم در سفر کنار بیایید. برای اقامت در شهر تجاری گوانجو اگر می خواهید به مراکز خرید این شهر دسترسی راحت تری داشته باشید منطقه تیانهی گزینه خوبی است، در ادامه یکی از هتل های این منطقه را برایتان معرفی خواهیم کرد.

در ادامه ما لیستی از حدود قیمت هتل ها  در شهر گوانجو بنابر کیفیت و استاندارهایی که دارند را ارائه می دهیم.

هتل های دو ستاره از ۲۰۵,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هتل های سه ستاره ۲۵۰,۰۰۰ تا ۵۵۰,۰۰۰ تومان
هتل های چهار ستاره ۳۵۰,۰۰۰ تا ۶۵۰,۰۰۰ تومان
هتل های پنج ستاره ۵۸۰,۰۰۰ تا ۱,۹۰۰,۰۰ تومان

تور گوانجو از تبریز

هتل های پیشنهادی در شهر گوانجو چین

هتل (Sofitel Guangzhou Sunrich)

این هتل ۵ ستاره در منطقه تیانهی قرار دارد و علاوه بر لوکیشن بی نظیر آن باعث میشه همه ی ساختمان ها و جاذبه های دورو را بتوانید مشاهده کنید، امکانات و دکوراسیون چشم نوازی هم داراست.

شماره تلفن : ۰۰۸۶۲۰۳۸۸۳۸۸۸۸

آدرس : چین – گوانجو ۹۸۸ Guang Zhou Da Dao Zhong، TianHeBei، Tianhe Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China، ۵۱۰۶۲۰

هتل های گوانجو

هتل گاردن (The Garden Hotel Guangzhou)

این هتل زیبا و لاکچری یکی از بهترین انتخاب ها در گوانگ ژو به حساب می آید، که با داشتن لوکیشن عالی و همینطور امکاناتی مثل استخر، سالن ورزشی، سالن ماساژ و اسپا، زمین تنیس و سرویس دهی عالی تبدیل به محبوب ترین هتل در گوانجو شده است.

شماره تلفن : ۰۰۸۶۲۰۸۳۳۳۸۹۸۹

وب سایت : garden-hotel-guangzhou.com

آدرس : چین، گوانجو ۲ Tong Xin Lu، HuanShi DongLu YanXian، Yuexiu Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China، ۵۱۰۱۰۰

هتل های گوانجو

هتل وستین گوانجو (The Westin Guangzhou)

هتل ۵ ستاره وستین گوانجو با معماری بی نظیر و ویو دیدنی که دارد، به یکی از بهترین های شهر و انتخاب بسیاری از مسافران تبدیل شده است. اتاق های این هتل تمامی امکانات رفاهی مورد نیاز را دارند و علاوه بر اون هتل هم دارای استخر، باشگاه ورزشی، سالن کسب و کار و … است.

شماره تلفن : ۰۰۸۶۲۰۲۸۸۶۶۸۶۸

وب سایت : westinhotel.com.cn

آدرس: چین – گوانجو Hai Hang Da Sha، TianHeBei، Tianhe Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China، ۵۱۰۶۲۰

هتل وستین گوانجو |The Westin Guangzhou

شکم گردی در گوانجو

یکی از سوالات ایرانی ها زمانی که بحث سفر به چین می شود برایشان پیش می آید، این است که وقتی رفتیم چه غذایی بخوریم؟ اما با توجه به منطقه تجاری شهر گوانجو در رستوران های این شهر می توانید غذاهایبین المللی را راحت تر پیدا کنید. برخی از غذاهای چینی عبارت از سوپ غذاهای دریایی، فراید رایس، نودل مرغ و مرغ سرخ شده می باشد.

غذاهای چینی

رستوران های پیشنهادی در گوانجو

رستوران باربیکیو ترکی سلطان (Sultan Restaurant Turkish Barbequ)

بهترین رستورانی که ایرانی ها می توانند با خیال راحت غذا میل کنند، رستوران باربیکیو سلطان است. این رستوران انواع غذاهای بین المللی که با ذائقه ایرانیان سازگار است را دارد.

 شماره تلفن : ۰۲۰۸۳۴۹۴۱۷۰    

 وب سایت : www.sultanrestaurant.com.cn

آدرس: چین – گوانجو ۳۱ Tao Jin Keng، HuanShi DongLu YanXian، Yuexiu Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China

رستوران های پیشنهادی در گوانجو

رستوران Buongiorno Italian

در این رستوران می توانید انواع غذاهای ایتالیایی نظیر استیک، پیتزا، و پاستا را میل کنید.

 شماره تلفن : ۰۰۸۶۲۰۸۳۶۳۳۵۸۷   

 وب سایت : www.buongiorno.com.cn

آدرس : چین، گوانجو ۴۲ Jian She San Ma Lu، HuanShi DongLu YanXian، Yuexiu Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China، ۵۱۰۱۰۰

رستوران ۱۹۲۰  ( ۱۹۲۰ Restaurant & Bar)

در رستوان ۱۹۲۰ کوانجو می توانید انواع غذاهای آلمانی و اروپایی را میل کنید. محیط این رستوران هم بسیار هیجان انگیز است.

 شماره تلفن : ۰۰۸۶۲۰۸۳۳۳۶۱۵۶

 وب سایت : www.1920cn.com

آدرس : چین، گوانجو ۲ Jian She Da Ma Lu، Yuexiu Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China، ۵۱۰۱۰۰

هزینه خورد و خوراک گوانجو

در شهر گوانجو چین به منظور تهیه غذا در یک رستوران خوب و رو به بالا قیمت باید ۲۰ یوان را بپردازید. همچنین اگر بخواهید در یک رستوران متوسط رو به بالا یک غذای دو نفره میل کنید، باید مبلغ ۱۰۸ یوان هزینه نمایید. مک دنالد در این کشور همانند اکثر کشورهای دنیا از قیمت کمتری برخوردار است و شما برای تهیه یک همبرگر مک دونالدز می بایست ۲۵ یوان بپردازید. قیمت یک بطری آب معدنی ۲ یوان می باشد. همچنین اگر اهل خوردن قهوه هستید به ازای هر لیوان قهوه مبلغی معادل  ۲۶ یوان پرداخت بنمایید.

هزینه خورد و خوراک گوانجو

جاذبه های گردشگری در شهر گوانجو

برج کانتون (Canton Tower)

نماد شهر گوانجو برج کانتون است. این برج دارای ارتفاع ۶۰۰ متر بوده و علاوه بر ارتفاع زیادی که دارد معماری منحصرفردی هم دارا می باشد.

شماره تلفن : ۰۲۰۸۹۳۳۸۲۲۲

 وب سایت : www.cantontower.com

آدرس : چین، گوانجو Bin Jiang Dong Lu، Haizhu Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China، ۵۱۰۳۱۵

جاذبه های گردشگری چین

برج ماکائو (Macau Tower)

برجی همانند برج میلاد خودمان در ایران که دارای ارتفاع ۳۳۸ متر است. از برجسته ترین دیدنی های ماکائو می باشد که مجموعه ای از مراکز خرید، رستوران و سالن نمایش را در خود جای داده است.

 شماره تلفن : ۲۸ ۹۳ ۳۳ ۳۹

وب سایت : macautower.com.mo

آدرس : چین، گوانجو Av. Panoramica do Lago Sai Van، Macau

برج ماکائو | Macau Tower

پارک کروکودیل ها (Guangzhou Crocodile Park)

یک پارک پر از کروکودیل های گاهی خشمگین و گاهی آروم می باشد. حدود ۱۰۰۰۰۰ کروکودیل در این پارک زندگی می کنند و شما می توانید، از نزدیک آنها را ببینید و بهشان غذا دهید.

شماره تلفن : ۰۰۸۶۲۰۸۴۷۹۶۱۰۰

آدرس : چین، گوانجو Hai Di Lu، Panyu Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China

پارک کروکودیل ها | Guangzhou Crocodile Park

جزیره شامیان (Shamian Island)

یک جزیره تاریخی که از عصر سانگ کینگ در این شهر باقی مانده است. شامیان در لغت چینی به معنای سطح شنی می باشد. چهل و دو ساختمان از صد و پنجاه عمارت این جزیره ، با سبک های گوتیک و باروک و نئوکلاسیک ساخته شدن و از بناهای تاریخی و گردشگری شهر گوانگژو چین به شمار می رود.

وب سایت : www.shamianisland.com

آدرس : چین، گوانجو ۶۳ Sha Mian Bei Jie، Liwan Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China، ۵۱۰۱۷۵

جزیره شامیان |Shamian Island

سافاری پارک  (Chimelong Xiangjiang Safari Park)

سافاری همیشه یکی از جذاب ترین جاذبه هاست، پارک سافاری گوانجو هم از این قاعده خارج نیست. شما در آن می توانید، انواع گونه های حیوانات را ببینید و آنها از نزدیک لمس کنید.

شماره تلفن : ۰۲۰۸۴۷۸۳۳۳۳

وب سایت : www.chimelong.com

آدرس : چین، گوانجو Huan Yuan Xi Lu، Panyu Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China

سافاری پارک |Chimelong Xiangjiang Safari Park

مراکز خرید در شهر تجاری گوانجو

شهر گوانجو برای کسانی اهل خرید هستند می تواند بهشتی بی پایان باشد، چون در هر گوشه ی این شهر تجاری مرکز خرید، فروشگاه و مغازه های متنوع وجود دارد.

تیانهی مال  ( Tianhe city Mall)

معروف ترین منطقه شهر گوانجو نیانهی است، مراکز خرید متعددی در این منطقه وجود دارد که یکی از آنها تیانهی مال است.

شماره تلفن : ۰۲۰۸۵۵۹۲۸۱۸

آدرس : چین، گوانجو ۲۰۸ Tian He Lu، TianHe ZhongXin، Tianhe Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China، ۵۱۰۶۲۰

مرکز خرید بین المللی وان لینک (Onelink International Plaza)

هر چیزی که بخواهید اععم از انواع لوازم الکتریکی، لباس، سوغاتی، لوازم خانه و… را می توانید در این مرکز خرید در شهر گوانجو پیدا کنید.

وب سایت : www.onelinkplaza.com

آدرس : چین، گوانجو ۳۹ Jie Fang Nan Lu، ChangDi Lu GouWu XiuXian Jie، Yuexiu Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China، ۵۱۰۱۷۵

مرکز خرید چاینا  (China Plaza)

یکی از معروف ترین مراکز خرید شهر گوانجو چاینا است، و دارای ۹ طبقه فروش انواع لباس های برند و معمولی است، همچنین دیگر لوازم مورد نیازتون را می توانید در این محل تهیه بفرمایید. در پایان خرید هم می توانید به کافی شاپ ها، رستوران ها و شهر بازی در این مرکز خرید بروید.

وب سایت : www.china-plaza.com

آدرس : چین، گوانجو ۲۵号-۳۵ Jiao Chang Xi Lu، ZhongHua GuangChang، Yuexiu Qu، Guangzhou Shi، Guangdong Sheng، China، ۵۱۰۱۰۰

مراکز خرید گوانجو

فستیوال های گوانجو

فستیوال نیلوفر آبی : از ژوئن تا آگوست و در تپه گل نیلوفر آبی
فستیوال بادبادک : ۱۳ اکتبر

بایدها و نبایدهای چینی

نباید از خلال دندان در ملا عام بدون پوشش دادن جلوی دهان با دست استفاده کنید.

نباید هدیه در مقابل فرد هدیه دهنده باز کنید، این کار بی ادبی است.

بعد از اتمام غذا نباید چوب غذا را کنار ظرف گذاشت.بلکه باید آنرا درون ظرف قرار داد.

دست دادن و تکان دست هنگام احوال پرسی مرسوم است.

همیشه در جمع احترام خود را ابتدا به افراد مسن نشان دهید.