شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز شیدا گشت

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط زندگی در روسیه , شرایط اقامت روسیه , تور لحظه آخری مسکو , تور لحظه آخری سنت پترزبورگ , تور روسیه از تبریز , تور مسکو از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز

تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه , مسافرت به آنتالیا , تور ترکیه از تبریز , تور آنتالیا از تبریز شیدا گشت

تور استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر به استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , مسافرت به استانبول , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز

تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور ترابزون از تبریز

تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور ترکیه از تبریز , تور بدروم از تبریز

تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به کوش آداسی , تور ترکیه از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز

تور باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر به باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , مسافرت به باتومی , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز

تور تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر به تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , مسافرت به تفلیس , تور گرجستان از تبریز , تور تفلیس از تبریز

تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز

تور بانکوک , تور تایلند , سفر بانکوک , سفر به بانکوک , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی بانکوک , مسافرت به تایلند , مسافرت به بانکوک , تور تایلند از تبریز , تور بانکوک از تبریز

تور پاتایا , تور تایلند , سفر پاتایا , سفر به پاتایا , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی پاتایا , مسافرت به تایلند , مسافرت به پاتایا , تور تایلند از تبریز , تور پاتایا از تبریز

تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی , تور امارات از تبریز , تور دبی از تبریز

تور ازمیر , تور ترکیه , سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور ترکیه از تبریز , تور ازمیر از تبریز

تور بلگراد , تور صربستان , سفر بلگراد , سفر به بلگراد , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , تور مسافرتی بلگراد , مسافرت به صربستان , مسافرت به بلگراد ,

تور صربستان از تبریز , تور بلگراد از تبریز , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد ,

تور زیارتی , تور مشهد از تبریز , جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی ,

تور زیارتی , تور کیش از تبریز

=============================================

رزرو آنلاین تور مسافرتی , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , خرید آنلاین بلیط , خرید آنلاین بلیط هواپیما , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر , نقشه شهرها , نقشه هتل ها , تصاویر شهرها تصاویر هتلها ,

تصاویر مکان های گردشگری , خرید راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , سفر به استانبول , تور استانبول , تور زمینی استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به آنتالیا , جاذبه های صربستان , جاذبه های گردشگری صربستان , تور صربستان , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , مسافرت به صربستان , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر , تور ترکیه ,

سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی ,

سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه ,

تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی ,

جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی , تور زیارتی , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,

سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد , تور زیارتی , تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به ترکیه , مسافرت به کوش آداسی , سفر به تفلیس , تور تفلیس , تور زمینی تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان ,

تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , سفر به باتومی , تور باتومی , تور زمینی باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان ,

تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , سفر به آیدر , تور آیدر , تور زمینی ایغدیر , تور ایغدیر , تور ترکیه , سفر ایغدیر , سفر به ایغدیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ایغدیر ,

مسافرت به ترکیه , مسافرت به ایغدیر , تور زمینی ترابزون , تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز , تور آنتالیا از تبریز , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , تور بدروم از تبریز , تور دبی از تبریز , تور امارات از تبریز ,

تور کیش از تبریز , تور مشهد از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز , تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز , تور ایغدیر از تبریز , تور ترابزون از تبریز , تور روسیه از تبریز , تور تایلند از تبریز , تور مسکو از تبریز ,

تور بانکوک از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز , تور سوچی از تبریز , تور پاتایا از تبریز , تور ارمنستان از تبریز , تور ایروان از تبریز , اخذ ویزا از تبریز , شرایط اخذ ویزا , گرفتن ویزا , شرایط گرفتن ویزا , دریافت ویزا ,

شرایط دریافت ویزا , ویزای دانشجوئی , اخذ ویزای دانشجوئی , دریافت ویزای دانشجوئی , گرفتن ویزای دانشجوئی , شرایط ویزای دانشجوئی , شرایط اخذ ویزای دانشجوئی

=============================================

شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین تور و هتل , اخذ ویزا , راهنمای سفر , مراکز خرید , جاذبه های گردشگری , اخذ ویزا , نکات ایمنی سفر , اخبار گردشگری

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین , تورهای داخلی , تورهای خارجی ,

تور مسافرتی , رزرو هتل , رزرو بلیط , اخذ ویزا , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , راهنمای سفر ایران , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر گرجستان , راهنمای سفر مالزی , راهنمای سفر تایلند ,

راهنمای سفر روسیه , راهنمای سفر آلمان , راهنمای سفر سنگاپور , راهنمای سفر امارات , راهنمای سفر ژاپن ,

راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر وان , راهنمای سفر دبی , راهنمای سفر توکیو , راهنمای سفر بارسلونا ,

راهنمای سفر آنکارا , راهنمای سفر تفلیس , راهنمای سفر باتومی , راهنمای سفر باکو , راهنمای سفر نخجوان , راهنمای سفر آلانیا ,

راهنمای سفر مسکو , راهنمای سفر سوچی , راهنمای سفر سنت پترزبورگ , راهنمای سفر بودروم , راهنمای سفر بانکوک ,

معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا , بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر ,

مکان های گردشگری , راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , رزرو آنلاین بلیط , رزرو تور , رزرو هتل , رزرو آنلاین ,

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , بلیط هواپیما , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط , راهنمای سفر , راهنمای گردشگری ,

راهنمای مسافرت , راهنمای توریستی , سایت گردشگری , سایت توریستی , سایت خرید بلیط , سایت رزرو هتل , سایت رزرو تور ,

لیست هتل ها , راهنمای هتل , معرفی هتل , جاذبه های گردشگری , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی شهرها , راهنمای شهرها ,

جاذبه های گردشگری شهرها , راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر باکو , سفر به باکو , سفر به استانبول ,

سفر به آنتالیا , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر به ترکیه , سفر به ترکیه , راهنمای سفر رومانی

شرایط زندگی در روسیه

اگر می خواهید به روسیه سفر یا مهاجرت کنید، دانشتن شرایط زندگی در روسیه از مواردی است که باید قبل از سفر از آن آگاهی داشته باشید. همچنین برای بسیاری از افرادی که قصد تحصیل در روسیه را دارند، دانستن شرایط زندگی و نحوه زندگی مردم در این کشور بسیار اهمیت دارد. مهاجرت به کشوری دیگر، گامی بسیار جدی و سخت در زندگی هر فردی است و نیاز به آماده سازی کامل برای قبل از سفر دارد. شما باید بتوانید خود را با شرایط متفاوت زندگی در کشوری دیگر (همانند روسیه در این مطلب) وفق دهید. داشتن فرهنگ متفاوت و جدید، رفتارهای شهروندی متفاوت، شرایط آب و هوایی و مهم تر از همه زبان متفاوت در کشور مقصد در صورت ناآگاهی می تواند شراط سختی را برای شما به وجود آورد.

در این مطلب مجله اینترنتی شیداگشت شرایط زندگی در روسیه را برای شما آماده کرده ایم تا اگر قصد سفر و یا مهاجرت به این کشور را دارید بتوانید اطلاعات کافی برای آن پیدا کنید.

شرایط اقامت روسیه

قیمت ها

تمام اجناسی که در روسیه خریداری یا فروخته می شوند، همه تنها با روبل (واحد پول روسیه) پرداخت می شوند. در این کشور بدون روبل نمی توانید هیچ کاری انجام دهید. قیمت هر یک روبل برابر با ۶۴۸۸۲ ریال در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۷ است. همچنین هر دلار آمریکا در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵۹,۶۷ روبل است. می توانید دلار خود را در بانک ها به روبل تبدیل کنید. با این وجود در این کشور کارت های اعتباری بین المللی در هر مکانی قابلیت استفاده را دارند. در سال ۲۰۱۶ بر طبق آمار ارائه شده شرایط زندگی در روسیه برای هر نفر ۹۷۷۶ روبل یعنی مبلغی حدود ۱۷۰ دلار هزینه داشته داشته است. این مبلغ کمترین قیمتی است که شما برای غذا و پول توجیبی می پردازید. با این وجود، هزینه زندگی در روسیه در شهرهای بزرگی همانند مسکو و سنت پترزبورگ بسیار بیشتر از این مقدار است. حمل و نقل عمومی هزینه ای کمتر برای رفت و آمد را فراهم می آورد و اگر دانشجو باشید برای بازدید از موزه ها، کافه ها، باشگاه های ورزشی و مغازه ها حدود ۵۰ درصد تخفیف خواهید گرفت.

تور لحظه آخری مسکو

با این وجود از عجیب ترین مواردی که در روسیه خواهید دید، هزینه بالای یک فنجان قهوه است. امروزه قیمت ها در روسیه بالا رفته است. به طوری که افرادی که توانایی سفر به دیگر شهرهایی همانند لندن، برلین یا دیگر پایتخت های اروپایی را دارند، از آن شهرها خریدهای خود را انجام می دهند تا کمتر هزینه کنند. اگر به دنبال خرید وسایل الکترونیکی هستید، اصلا به سراغ مسکو نروید. اما قهوه روزانه چطور؟ قیمت یک فنجان کوچک قهوه که تازه بیشتر آن را شیر تشکیل می دهد در این کشور ۸ دلار (دلار روز ایران را حساب کنید) است. تورم قیمت ها همچنین شرایط زندگی در روسیه را برای افرادی که قصد خرید ماشین یا خانه را دارند نیز سخت نموده است.

در جدول زیر هزینه زندگی برای یک ماه یک دانشجو در سال ۲۰۱۷ را خواهید دید:

خوابگاه ۵۰۰۰ روبل
غذا ۱۰۰۰۰ روبل
حمل و نقل ۳۸۰ روبل
اینترنت همراه برای تلفن ۸۰۰ روبل
سرگرمی، ورزش و فرهنگ ۴۰۰۰ روبل
مجموع ۲۰۱۸۰ روبل
تور لحظه آخری سنت پترزبورگ

تهیه خانه و محل زندگی

از مهم ترین دغدغه های آدمی تهیه محلی برای زندگی و استراحت است. چه شما در ایران زندگی کنید و چه در هر کشور دیگری، این موضوع در اولویت قرار دارد. در روسیه شرایط اقامت برای تمام دانشجویان خارجی به صورت تمام وقت فراهم می شود. این موضوع یکی از مزیت های تحصیل در دانشگاه های روسیه است. همچنین کسانی که از راه دور در این کشور تحصیل می کنند، می توانند از شرایط اقامت در زمان امتحانات برخوردار شوند. هزینه اقامت در خوابگاه ها و اقامت های دانشجویی در روسیه بسته به شرایط راحتی آن خوابگاه، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰۰ روبل در هر ماه است. دانشجویان می توانند این مبلغ را به صورت ماهانه، ترمی و یا سالانه پرداخت کنند.

اگر می خواهید اتاق یا آپارتمانی در روسیه اجاره کنید، باید به سراغ دیگر گزینه ها بروید. شرایط زندگی در روسیه برای یک فرد بالغ و برای اقامت در آپارتمانی در شهرهای بزرگ، قیمتی حدود ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ روبل را در بر می گیرد. اگر در مناطقی که به خطوط مترو دور بوده و دسترسی سخت تری دارند خانه بگیرید، قیمت کمتری خواهید پرداخت. همچنین می توانید یک اتاق را در یک خانه اجاره کرده و از فضاهای مشترک استفاده کنید که در این صورت هزینه ای حدود ۱۰۰۰۰ روبل را باید بپردازید.

تور روسیه از تبریز

زمان بیکاری

اگر به عنوان دانشجو وارد این کشور می شوید، زمان بسیاری برای انجام دیگر فعالیت ها به غیر از تحصیل دارید. به راحتی می توانید در سمینارها، همایش ها و کنفرانس ها شرکت کنید. در تیم های ورزشی همانند فوتبال، بسکتبال، والیبال و دیگر تیم ها ثبت نام کنید.

رفتار و عادات مردم روسیه

حریم شخصی در روسیه بسیار کم است. افراد روس بسیار نزدیک به هم می ایستند. اگر سوار مترو، اتوبوس شوید یا در صف ورودی موزه ها بروید، متوجه این رفتار می شوید. با این وجود برای اکثر ایرانی ها چنین خصوصیاتی آزار دهنده نخواهد بود اما اگر فکر می کنید که بودن در جمعی ۴ یا ۵ نفره و بسیار نزدیک به هم اذیتتان می کند، پس شرایط زندگی در روسیه را ندارید.

در این کشور همه چیز هنوز با فرم های کاغذی همراه است. هر کاری که می خواهید انجام دهید، باید برای آن فرم های مختلفی را پر کنید. در حقیقت روند اداری در این کشور پر از فرم و کاغذبازی است. اگر قصد مهاجرت، تحصیل یا شرکت در کارهای تجاری در این کشور را دارید از قبل خود را برای پر کردن و امضا زدن بسیاری فرم آماده کنید.

تور مسکو از تبریز

حمل و نقل در روسیه

در تمام شهرهای روسیه سیستم حمل و نقل عمومی همانند مترو، اتوبوس، تراموا، قطار تندرو و تاکسی دیده می شود. سیستم حمل و نقل زیرزمینی مترو در شهرهایی همانند مسکو Moscow، سنت پترزبورگ St. Petersburg، نووسیبیرسک Novosibirsk، نیژنی نوگورود Nizhny Novgorod، سامارا Samara، کازان Kazan، یکاترینگبورگ Yekaterinburg و ولگوگراد Volgograd وجود دارد. در مسکو هزینه بلیط مترو یک سفره ۵۵ روبل و در سنت پترزبورگ ۴۵ روبل است. در واقع یک سفر یک طرفه در مسکو با اتوبوس، تراموا یا تریلر حدود ۵۵ روبل، در سنت پترزبورگ ۴۰ روبل، در کازان ۲۵ روبل و در تومسک Tomsk 16 تا ۱۸ روبل خواهد شد. با این وجود پیشنهاد ما به شما، گرفتن کارت حمل و نقل است. چرا که هم هزینه کمتری می پردازید و هم از خرید هر باره بلیط در سفرهای درون شهری معاف می شوید. حتی مسافران و گردشگران روسیه نیز می توانند از این کارت ها تهیه کنید.

اگر شما دانشجو باشید، مسلما در نزدیکی دانشگاه اقامت دارید و شاید هزینه زیادی را برای حمل و نقل نپردازید اما در هر صورت گرفتن کارت اتوبوس از الزامات و شرایط زندگی در روسیه است. هزینه مترو برای یک دانشجوی خارجی در روسیه ماهانه حدود ۳۸۰ دلار  (با ۵۰ درصد تخفیف دانشجویی) خواهد بود. این مبلغ بر اساس هزینه قیمت ها در سال ۲۰۱۷ ارائه شده است. اگر از ترن استفاده کنید در شهر مسکو هزینه حمل و نقل ماهانه حدود  ۶۳۰ روبل می شود.

تور سنت پترزبورگ از تبریز

شرایط کاری در روسیه

یکی از شرایط زندگی در روسیه و کسب درآمد، پیدا کردن شغل است. حتی مردم روسیه نیز در این مورد، مشکلات بسیاری دارند اما همچون قیمت های بالا در روسیه، درآمد نیز بالاست. پیدا کردن کار برای افراد مهاجر و غیر روس بسیار مشکل است اما اگر در زمینه های صنعتی، مربوط به نفت، تکنولوژی، علمی و تحصیلی مهارتی دارید، می توانید امیدی به پیدا کردن کار داشته باشید. یکی از موقعیت های شغلی پر طرفدار، آموزش زبان انگلیسی در روسیه است. برای کسانی که زبان روسی نمی دانند پیدا کردن کار بسیار سخت خواهد بود و کسانی که با این زبان آشنایی دارند، قطعا در این زمینه بسیار راحت تر خواهند بود.

تور سنت پترزبورگ از تبریز

آب و هوا در روسیه

شرایط زندگی در روسیه بسته به اینکه در کدام ناحیه از این کشور زندگی می کنید متفاوت خواهد بود. بسیاری از شهرها در مناطق معتدل آب و هوایی قرار دارند. همچنین آب و هوا در این کشور در حال گرم شدن است. با این وجود آب و هوای این کشور خصوصا در فصل های پاییز و زمستان بسیار است. بهتر است که لباس های گرم به همراه داشته باشید. بسیاری از خانه ها از سیستم گرمایشی مرکزی استفاده می کنند. اگر به کافه، رستوران، کلاس درس، مغازه و فروشگاه، مترو، اتوبوس یا هر مکان سر بسته دیگری می روید، آن را گرم می یابید. بیشترین دمای شهر مسکو در ماه جولای بوده که حدود +۱۹,۲ درجه سانتی گراد بوده است. این دما برای مردم روسیه، معتدل محسوب می شود هر چند برای بسیاری از ایرانیان که به منطقه کویری و گرم عادت دارند، باز هم سرد و خنک است. کمترین دما نیز در ماه ژانویه و حدود -۶,۵ درجه سانتی گراد بوده است. پس حتما لباس گرم و بوت داشته باشید.