غارهای وایتومو گلوورم | جزیره شمالی | نیوزلند

غار وایتومو گلوورم یکی از معروف ترین جاذبه های نیوزلند و زیباترین مکان های دیدنی دنیا است که محل سکونت کرم های شب تابی است که فقط در این کشور یافت می شود.

مسافران و بازدیدکنندگان می توانند سوار بر قایق هایی شوند و مسیر ابی در غار را طی کنند که تنها به وسیله نور کرم های شب تاب روشن شده است.

اگر به دیدن این مکان بروید مطمئن باشید که از دیدن سقف و دیوارهای این غار میخکوب می شوید که به صورت زیبایی به وسیله نورهای سوسوزن ابی و سبز تزیین شده است.

ین غارها بیشتر از 30 میلیون سال قبل تشکیل یافته اند و شروع پیدایش ان ها به دلیل ایجاد سنگ اهک در عمق اقیانوس بوده است.

امروزه این غارها به یکی از شگفت انگیزترین مناظر طبیعی در جهان بدل شده اند.

تصاویر