la Mothe-Chandeniers

تماشای مناظر پوشیده شده از برف هم به اندازه مناظر رنگارنگ فصول دیگر زیبا و لذتبخش است. اما برخی نقاط هستند که چهره زمستانی آنها رویایی تر است. la Mothe-Chandeniers

با شیدا گشت به رویایی ترین نقاط زمستانی سفر کنید.

در این منطقه که در غرب فرانسه قرار دارد یک قلعه قدیمی به نام la Mothe-Chandeniers وجود دارد که از سال 1932 بعد از یک آتشسوزی ، متروکه باقی ماند.

در فصل زمستان این قلعه شبیه به اقامتگاهی برای پرنسس یخی می شود.

با شیدا گشت به رویایی ترین نقاط زمستانی سفر کنید.

با شیدا گشت به رویایی ترین نقاط زمستانی سفر کنید.

با شیدا گشت به رویایی ترین نقاط زمستانی سفر کنید.

تصاویر