کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز شیدا گشت

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

کاخ ویانا , جاذبه های گردشگری اسپانیا , بلیط پروازهای داخلی ترکیه , بلیط پروازهای ترکیه , پروازهای ترکیه , پروازهای داخلی ترکیه , تورهای ترکیه از تبریز

تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه , مسافرت به آنتالیا , تور ترکیه از تبریز , تور آنتالیا از تبریز شیدا گشت

تور استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر به استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , مسافرت به استانبول , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز

تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور ترابزون از تبریز

تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور ترکیه از تبریز , تور بدروم از تبریز

تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به کوش آداسی , تور ترکیه از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز

تور باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر به باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , مسافرت به باتومی , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز

تور تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر به تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , مسافرت به تفلیس , تور گرجستان از تبریز , تور تفلیس از تبریز

تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی , سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور مالزی از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز

تور بانکوک , تور تایلند , سفر بانکوک , سفر به بانکوک , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی بانکوک , مسافرت به تایلند , مسافرت به بانکوک , تور تایلند از تبریز , تور بانکوک از تبریز

تور پاتایا , تور تایلند , سفر پاتایا , سفر به پاتایا , سفر تایلند , سفر به تایلند , تور مسافرتی تایلند , تور مسافرتی پاتایا , مسافرت به تایلند , مسافرت به پاتایا , تور تایلند از تبریز , تور پاتایا از تبریز

تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی , تور امارات از تبریز , تور دبی از تبریز

تور ازمیر , تور ترکیه , سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور ترکیه از تبریز , تور ازمیر از تبریز

تور بلگراد , تور صربستان , سفر بلگراد , سفر به بلگراد , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , تور مسافرتی بلگراد , مسافرت به صربستان , مسافرت به بلگراد ,

تور صربستان از تبریز , تور بلگراد از تبریز , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد ,

تور زیارتی , تور مشهد از تبریز , جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی ,

تور زیارتی , تور کیش از تبریز

=============================================

رزرو آنلاین تور مسافرتی , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , خرید آنلاین بلیط , خرید آنلاین بلیط هواپیما , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر , نقشه شهرها , نقشه هتل ها , تصاویر شهرها تصاویر هتلها ,

تصاویر مکان های گردشگری , خرید راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , سفر به استانبول , تور استانبول , تور زمینی استانبول , تور ترکیه , سفر استانبول , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی استانبول , مسافرت به ترکیه , تور آنتالیا , تور ترکیه , سفر آنتالیا , سفر به آنتالیا , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی آنتالیا , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به آنتالیا , جاذبه های صربستان , جاذبه های گردشگری صربستان , تور صربستان , سفر صربستان , سفر به صربستان , تور مسافرتی صربستان , مسافرت به صربستان , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر , تور ترکیه ,

سفر ازمیر , سفر به ازمیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ازمیر , مسافرت به ترکیه , مسافرت به ازمیر , تور کوالالامپور , تور مالزی , سفر کوالالامپور , سفر به کوالالامپور , سفر مالزی ,

سفر به مالزی , تور مسافرتی مالزی , تور مسافرتی کوالالامپور , مسافرت به مالزی , مسافرت به کوالالامپور , تور بدروم , تور ترکیه , سفر بدروم , سفر به بدروم , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه ,

تور مسافرتی بدروم , مسافرت به ترکیه , مسافرت به بدروم , تور دبی , تور امارات , سفر دبی , سفر به دبی , سفر امارات, سفر به امارات , تور مسافرتی امارات , تور مسافرتی دبی , مسافرت به امارات , مسافرت به دبی ,

جاذبه های گردشگری کیش , تور کیش ,سفر به کیش , سفر کیش , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی کیش , مسافرت به کیش , تور سیاحتی , تور زیارتی , جاذبه های گردشگری مشهد , تور مشهد ,

سفر به مشهد , سفر مشهد , سفر به ایران , تور ایران گردی , تور مسافرتی مشهد , مسافرت به مشهد , تور زیارتی , تور کوش آداسی , تور ترکیه , سفر کوش آداسی , سفر به کوش آداسی , سفر ترکیه , سفر به ترکیه ,

تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی کوش آداسی , مسافرت به ترکیه , مسافرت به کوش آداسی , سفر به تفلیس , تور تفلیس , تور زمینی تفلیس , تور گرجستان , سفر تفلیس , سفر گرجستان , سفر به گرجستان ,

تور مسافرتی گرجستان , تور مسافرتی تفلیس , مسافرت به گرجستان , سفر به باتومی , تور باتومی , تور زمینی باتومی , تور گرجستان , سفر باتومی , سفر گرجستان , سفر به گرجستان , تور مسافرتی گرجستان ,

تور مسافرتی باتومی , مسافرت به گرجستان , سفر به آیدر , تور آیدر , تور زمینی ایغدیر , تور ایغدیر , تور ترکیه , سفر ایغدیر , سفر به ایغدیر , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ایغدیر ,

مسافرت به ترکیه , مسافرت به ایغدیر , تور زمینی ترابزون , تور ترابزون , تور ترکیه , سفر ترابزون , سفر به ترابزون , سفر ترکیه , سفر به ترکیه , تور مسافرتی ترکیه , تور مسافرتی ترابزون , مسافرت به ترکیه ,

مسافرت به ترابزون , تور ترکیه از تبریز , تور استانبول از تبریز , تور آنتالیا از تبریز , تور صربستان از تبریز , تور ازمیر از تبریز , تور کوالالامپور از تبریز , تور مالزی از تبریز , تور بدروم از تبریز , تور دبی از تبریز , تور امارات از تبریز ,

تور کیش از تبریز , تور مشهد از تبریز , تور کوش آداسی از تبریز , تور تفلیس از تبریز , تور گرجستان از تبریز , تور باتومی از تبریز , تور ایغدیر از تبریز , تور ترابزون از تبریز , تور روسیه از تبریز , تور تایلند از تبریز , تور مسکو از تبریز ,

تور بانکوک از تبریز , تور سنت پترزبورگ از تبریز , تور سوچی از تبریز , تور پاتایا از تبریز , تور ارمنستان از تبریز , تور ایروان از تبریز , اخذ ویزا از تبریز , شرایط اخذ ویزا , گرفتن ویزا , شرایط گرفتن ویزا , دریافت ویزا ,

شرایط دریافت ویزا , ویزای دانشجوئی , اخذ ویزای دانشجوئی , دریافت ویزای دانشجوئی , گرفتن ویزای دانشجوئی , شرایط ویزای دانشجوئی , شرایط اخذ ویزای دانشجوئی

=============================================

شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین تور و هتل , اخذ ویزا , راهنمای سفر , مراکز خرید , جاذبه های گردشگری , اخذ ویزا , نکات ایمنی سفر , اخبار گردشگری

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , خرید اینترنتی بلیط هواپیما , شیدا گشت ماهان , رزرو آنلاین , تورهای داخلی , تورهای خارجی ,

تور مسافرتی , رزرو هتل , رزرو بلیط , اخذ ویزا , راهنمای سفر , راهنمای شهرها , معرفی هتل ها , معرفی تور , معرفی هتل ,

معرفی شهرها , راهنمای سفر ایران , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر گرجستان , راهنمای سفر مالزی , راهنمای سفر تایلند ,

راهنمای سفر روسیه , راهنمای سفر آلمان , راهنمای سفر سنگاپور , راهنمای سفر امارات , راهنمای سفر ژاپن ,

راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر وان , راهنمای سفر دبی , راهنمای سفر توکیو , راهنمای سفر بارسلونا ,

راهنمای سفر آنکارا , راهنمای سفر تفلیس , راهنمای سفر باتومی , راهنمای سفر باکو , راهنمای سفر نخجوان , راهنمای سفر آلانیا ,

راهنمای سفر مسکو , راهنمای سفر سوچی , راهنمای سفر سنت پترزبورگ , راهنمای سفر بودروم , راهنمای سفر بانکوک ,

معرفی مراکز خرید , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی مکان های دیدنی , راهنمای اخذ ویزا , بیمه مسافرتی , نکات ایمنی سفر ,

مکان های گردشگری , راهنمای گردشگری , اخبار گردشگری , اطلاعات گردشگری , رزرو آنلاین بلیط , رزرو تور , رزرو هتل , رزرو آنلاین ,

رزرو آنلاین تور , رزرو آنلاین هتل , بلیط هواپیما , خرید اینترنتی بلیط , خرید اینترنتی بلیط , راهنمای سفر , راهنمای گردشگری ,

راهنمای مسافرت , راهنمای توریستی , سایت گردشگری , سایت توریستی , سایت خرید بلیط , سایت رزرو هتل , سایت رزرو تور ,

لیست هتل ها , راهنمای هتل , معرفی هتل , جاذبه های گردشگری , معرفی جاذبه های گردشگری , معرفی شهرها , راهنمای شهرها ,

جاذبه های گردشگری شهرها , راهنمای سفر استانبول , راهنمای سفر آنتالیا , راهنمای سفر باکو , سفر به باکو , سفر به استانبول ,

سفر به آنتالیا , راهنمای سفر ترکیه , راهنمای سفر به ترکیه , سفر به ترکیه , راهنمای سفر رومانی

کاخ ویانا در کوردوبا اسپانیا

کاخ ویانا به عنوان یک بنای تاریخی و هنری از نظر ملی و همچنین باغ هنری آن یکی از جاذبه های مهم گردشگری شهر کوردوبا در اسپانیا است. منحصر به فرد بودن این کاخ به دلیل وجود ۱۲ حیاط مختلف آن بوده که به عنوان موزه حیاط ها نیز شناخته می شود. مجموعه ساختمان ها و باغ های این کاخ در فضایی به وسعت ۶۵۰۰ متر مربع قرار گرفته اند. کاخ ویانا دارای تاریخی به مدت پنج قرن می باشد. در تمام این مدت حیاط ها همیشه نقش اصلی این ساختمان بوده اند و تقریبا در نتیجه تغییرات در طول زمان رشد کرده و ارگانیزه شده اند. تا اواخر قرن بیستم خانواده های نجیبی که دارای شخصیت های سنتی بزرگ بوده اند در این کاخ زندگی می کرده اند. حیاط کوردوبا به عنوان وارث سنت رومی و عربی در کاخ ویانا به عنوان بزرگترین نمایشگاه تاریخی این مکان است.

با شیداگشت همراه باشید تا با یکدیگر در مورد این کاخ تاریخی و موزه های طبیعی آن بیشتر بدانیم.

جاذبه های گردشگری اسپانیا

خانه کاخ ویانا

خانه کاخ ویانا، خانه ای است که از قرن ۱۵ تا ۱۹ میلادی به خانواده Lordship و پس از آن نیز به خانواده Marquisate of Villaseca تعلق داشته است. در سال ۱۸۷۳، نهمین فرد از خانواده Marquisate of Villaseca یک بیوه و تنها وارث این خانواده بود که در این کاخ زندگی می کرد با Don Teobaldo Saavedra پسر Duke of Rivas مجدد ازدواج کرد که موجب شد تا پادشاه آلفونسو دوازدهم در سال ۱۸۷۵ عنوان Marquis of Viana را بر روی این خانه بگذارد. بعدها در سال ۱۹۸۰، Marquis of Viana سوم که یک بیوه بدون فرزند بود این خانه را به Caja Provincial de Ahorros de Córdoba (بانک پس انداز استان کوردوبا) فروخت و در حال حاضر این کاخ متعلق به بنیاد CajaSur می باشد.

بلیط پروازهای داخلی ترکیه

کاخ ویانا امکان بازدید از یک خانه واقعی از خانواده ای نجیب و کشف تکامل سبک های معماری و هنرهای تزیینی و همچنین محیط های اشرافی را می دهد. زمانی که وارد این خانه می شوید انگار که به زمان دیگری رفته اید که موجب دانستن تکامل در شیوه زندگی ان ها، سلیقه هایشان و همچنین نقش مهمی که این نخبگان قدرت در طول تاریخ حضور خود داشته اند را در می یابید. آداب و رسوم و زیبایی شناسی آن ها در مجموعه های هنری موجود در کاخ ویانا منعکس شده است. چرم و صنایع دستی منبت کاری شده، کاشی های هرالدیک، فرش های سلطنتی، پرده ها، نقاشی ها، ظروف چینی مورد استفاده آن ها، مبلمان در سبک های مختلف تاریخی و قطعات باستان شناسی همگی از جمله آثار تاریخی و هنری است که می توانید در کاخ ویانا مشاهده کنید.

بلیط پروازهای ترکیه

این بازدید با یکی از جاذبه های اصلی این کاخ ادامه پیدا می کند. دوازده حیاط و باغ که هر کدام دارای شخصیتی متفاوت هستند و گردش در آن ها را با بسیاری از صداهای مختلف، رنگ ها و عطرها جذاب تر می کند. داخل خانه و حیاط های آن به صورت یکپارچه دیده شده اند و این هماهنگی جذابیت اصلی این کاخ را ایجاد می کند. نقش حیاط ها به این دلیل است که امکان لذت بردن از فضای سبز و محیط زیست نیز فراهم شود. بسته به اینکه شما در چه زمانی و چه فصلی از سال از این مکان دیدنی بازدید خواهید کرد دیدگاه ها و احساسات مختلفی به افراد منتقل می شود. موضوع اصلی زمانی که در داخل خانه بازدید می کنید به ان پرداخته می شود، توسعه زندگی اجتماعی، زندگی روزمره و مجموعه های ان به عنوان نمادی از قدرت در زمانی است که کاخ ویانا بیشترین جلال و شکوه خود را داشته است. بازدید از داخل ساختمان به ۳ بخش به شرح زیر تقسیم می گردد.

نمایشگاه قدرت : که بیشترین آن در قسمت پایین خانه قرار گرفته است.

زندگی در خانه : که تمام بخش غربی و بخشی از بخش شرقی طبقه بالای قصر را به خود اختصاص داده.

مجموعه های بزرگ : که بیشتر آن ها در قسمت شرقی طبقه بالای کاخ قرار گرفته اند.

پروازهای ترکیه

تاریخچه کاخ ویانا

دوره اول که از سال های ۱۴۹۲ تا ۱۷۰۴ برای این کاخ بوده است متعلق به خانواده Lords of Villaseca می باشد. در این دوران که طولانی ترین زمان اقامت یک خانواده در این خانه بود و هفت مالک مختلف داشت، تعییراتی تدریجی در ساختار این کاخ صورت گرفت تا از یک خانه قرون وسطایی تبدیل به یک کاخ دوران رنسانس شود.

دوره دوم که از سال های ۱۷۰۴ تا ۱۷۸۸ به طول انجامید متعلق به خانوادهMarquises of Villaseca  است. Ana Rafaela که ششمین فرد از این خانواده بود و به طور قابل توجهی دست به برخی اصلاحات در داخل کاخ زد. کاری که او انجام داد منجر به ایجاد اتاقی برای بایگانی اطلاعات تاریخی کاخ ویانا و همچنین یک سنگ گرانبهایی که مستند اشراف اسپانیا بود گردید. در طول مدت مالکیت او همچنین حیاط این کاخ دائما بازسازی گردید. او با شخصی به نام Fernando Cabrera Gómez ازدواج کرده و در نهایت پسرش وارث بعدی کاخ شد.

دوره سوم که از سال های ۱۷۸۸ تا ۱۸۷۱ می باشد و همچنان این کاخ متعلق به خانوادهMarquises of Villaseca  بود. بیوه مارکیز از آخرین کابررا با ازدواج مجدد با پسر دوک ریواس (نویسنده معروف رمانتیک کوردوبا) موجب تغییری در تاریخ این کاخ شد. او از هیچ کدام از شوهرانش فرزندی نداشت بنابراین وارث کاخ برادرزاده های مارکیز اول بودند بنابراین نام این کاخ به نام عموی او تغییر کرده و به کاخ ویانا نامگذاری شد تا دوره جدید برای آن آغاز شود.

پروازهای داخلی ترکیه

دوره چهارم که از سال های ۱۸۷۱ تا ۱۹۸۰ به طول انجامید به Marquises of Viana متعلق است. مارکیز دوم از خانواده ویانا که در دادگستری دولتی نفوذ بسیاری داشته و از نزدیکان پادشاه آلفونسو بود کسی است که موجب تغییرات اساسی در ماهیت کاخ ویانا کرد. او همچنین کارشناس بزرگ مسائل کشاورزی بوده و دارای کسب و کاری در زمینه زیتون و همچنین رییس انجمن ملی زیتون در اسپانیا بود. او با ابتکار عملی که داشت تصمیم گرفت تا کاخ ویانا را به خانه موزه تبدیل کند و با خرید مجموعه های ارزشمندی از کاشی ها، چرم و همچنین کتابخانه ها آن را زینت کرده و شخصا به نظارت بر کار آماده سازی آن پرداخت. بنابراین بسیاری از اسناد و نامه های این کاخ در بایگانی آن قرار گرفتند. او در ادامه در جهت تهیه کارت پستال از کاخ ویانا و حیاط های آن اقدام کرد تا دیگران بیشتر با آن آشنا شوند. ماکیز ویانا سوم که او نیز بدون فرزند بود مسئول ظاهر فعلی کاخ ویانا است به خصوص حیاط هایی که در قرن نوزدهم اضافه شده را با اشیا تزیینی و باستان شناسی زینت داد. او بسیاری از آثار زینتی خود را از کاخ مادرید به این مکان آورد و در نهایت در سال ۱۹۸۰ آن را این مکان تاریخی را برای فروش قرار داد.

دوره پنجم که از سال ۱۹۸۰ تا اکنون می باشد، هنگامی که در سال ۱۹۸۰ صحبت از فروش این کاخ گردید مردم منطقه کوردوبا با تظاهرات و همچنین گروه های سیاست و ملی درخواست کردند تا کاخ ویانا به عنوان میراث این شهر قرار گیرد. در نهایت توافق صورت گرفته بین شهرداری و مارکیز سوم موجب شد تا بانک پس انداز استان کوردوبا کاخ را از او خریداری کرده و ورود به این مکان فوق العاده را برای عموم آزاد کند. افرادی که قرن ها کنار این کاخ زندگی کرده بودند امکان بازدید از داخل آن را به دست آوردند. این کاخ به عنوان یک بنای تاریخی هنری در سال ۱۹۸۳ ثبت شد و در حال حاضر به عنوان میراث فرهنگی و تاریخی کوردوبا شناخته می شود.

تورهای ترکیه از تبریز

حیاط ها و باغ های کاخ ویانا

حیاط های کاخ ویانا وارث سنت رومی و عربی و همچنین گسترده ترین نمایه تاریخی است. این حیاط ها نمونه ای از معماری محلی به سبک های رنسانس به عنوان نمادهای قدرت می باشد. ۱۲ نوع باغ مختلف در محوطه کاخ ویانا وجود دارد که ان ها شامل حیاط پذیرایی و مهمانی، حیاط گربه ها، حیاط درختان پرتغال، حیاط میله ها، حیاط مادام، حیاط ستون ها، حیاط استخر، حیاط چشمه، حیاط باغ ها، حیاط دروازه ها، حیاط کلیسای کوچک، حیاط اتاق بایگانی می باشد. هر کدام از این حیاط ها داستان ها و توضیحات و همچنین گیاهان خاص خود را دارند.

کاخ ویانا اسپانیا

زمان های مناسب بازدید از کاخ ویانا

زمستان ها : در زمستان می توانید از ۲ سپتامبر به بعد از سه شنبه تا شنبه همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۹ و یکشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۵ از کاخ ویانا بازدید نمایید. دوشنبه ها موزه بسته می باشد.

تابستان ها : در ماه های جولای و آگوست از ساعت ۹ الی ۱۵ همه روزه می توانید از این موزه دیدن کرده و البته همچنان دوشنبه ها تعطیل خواهد بود. دقت کنید که آخرین بازدید از کاخ ویانا یک ساعت قبل از بسته شدن موزه انجام می گیرد.