شیدا گشتشیدا گشت
Forgot password?

Search Accommodation Results for:

Sort results by:

avg/night0.00

هتل Oktiabvskaya
سنت پترزبورگ روسیه

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل Oktiabvskaya یکی از بهترین انتخابها در قلب سنت پترزبورگ

avg/night0.00

هتل امبسدر سنت پترزبورگ
سنت پترزبورگ روسیه

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل امبسدرسنت پترزبورگ | Ambassador Hotel St. Petersburg امبسدر سنت پترزبورگ

avg/night0.00

هتل کورینتیا
سنت پترزبورگ روسیه

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل 5 ستاره مجلل کورینتیا سنت پترزبورگ در خیابان نوسکی

avg/night0.00

هتل هالیدی
سنت پترزبورگ روسیه

247+98 413 554 6046http://sheidagasht.comساعت ورود : 01:00ساعت خروج : 24:00 هتل هالیدی این یکی از هتل های مشهور و بزرگ